Muuseum on täis võimalusi ja vastuolusid

Krista Aru, direktor Muuseumile on palju antud. Ühelgi teisel asutusel pole nii palju ja nii mitmekesiseid tegutsemisvõimalusi. Muuseum võib kaasa rääkida igal elualal, olla korraga koguja ja jagaja, õpetaja, meelelahutaja, uurija, suhtleja, ettevõtja, tootja, infolevitaja, turundaja jne. Selline tegevuste paljusus lubab muuseumis töötada väga erinevate oskuste ja huvidega inimestel ning koondada endasse  võimekust ja arusaamist…