Muuseum on täis võimalusi ja vastuolusid

Krista Aru, direktor

Muuseumile on palju antud. Ühelgi teisel asutusel pole nii palju ja nii mitmekesiseid tegutsemisvõimalusi. Muuseum võib kaasa rääkida igal elualal, olla korraga koguja ja jagaja, õpetaja, meelelahutaja, uurija, suhtleja, ettevõtja, tootja, infolevitaja, turundaja jne. Selline tegevuste paljusus lubab muuseumis töötada väga erinevate oskuste ja huvidega inimestel ning koondada endasse  võimekust ja arusaamist seinast seina. Samas on museaalidena muuseumis koos rohkelt erinevaid lugusid, saatusi ja sündmusi, algusi, arenguid, lõppe ja uusi algusi. Lisaks külastajate kirevad ja mitmekesised ootused, huvid ja soovid muuseumile.

Muuseumitöötajal tuleb nii mõndagi ebatavalist ette – pildil keedab teadur Liisi Jääts hoopis näituseprojekti jaoks seepi.

Kas ei tulene just sellest sisu, tegevuste ja võimaluste paljususest muuseumi teine olemuslik eripära: üheski teises asutuses pole igal hetkel ja iga tegevuse juures korraga nii palju vastuolusid, millega toime tulla? On ju omapärane vastuolu juba muuseumi kahe peamise ülesande – kogumise ja säilitamise ning avalikkusele kättesaadavaks tegemise vahel. Pole mõtet koguda, kui keegi kogutust ei kuule ega seda ei näe. Aga varandus teatavasti säilib kõige paremini, kui seda valvatakse, kontrollitakse, liigutatakse vaid harva ja ettevaatlikult.

Vastutus tema hoolde antud vara pikaajalise säilimise eest kirjutab muuseumile ette teatava konservatiivsuse ja ranguse. Kuid vajadus suhelda avalikkusega, vastata avalikkusest tõusvatele huvidele ja ootustele, sunnivad muuseumi päevaküsimusi märkama ja neile ka kiiresti reageerima.

Võib-olla ma eksin, aga mulle näib, et just see tegutsemisvõimaluste paljusus ja olemuslik vastuolulisus on suuresti kujundanud ja kujundamas muuseumi igapäevaelu.    Kas me tahaksime, et keegi kusagil otsustaks, ütleks, mis, kuidas ja miks on oluline? Et  juhtnööre järgides oleks kergem muuseumi võimalustest  õigeid valikuid teha?

Tegelikult me ju seda ütlejat ei taha? Ja teed vastuolude ja võimaluste kirevuses otsib  muuseum ikka ise, tuginedes küll käidud tee tarkusele, kuid eelkõige kuulates ja mõistes oma kaasaega. Kerge see kõik ei ole. Aga kes on öelnud, et elu peab kerge olema?

One thought on “Muuseum on täis võimalusi ja vastuolusid

  1. Aga kui viimasest lausest edasi minna. Sest see kõik on ju õige ja ilus, aga läheks konkreetseks ilusate mõtete ideeks vormimisel!
    Mis siis on kuuseumi arvates oluline, mis on see suur idee, mis arvestades käidud tee tarkust ja kuulates ning mõistes oma kaasaega. Ideed ei ole. Vähemalt mina ei tea. Võibolla on?

Lisa kommentaar