Laatre ristipedäjä uurimine ja konserveerimine

Tekst: Mariliis Vaks, konservaator Fotod: Piret Õunapuu, Kristiina Piirisild, Karl-Erik Hiiemaa 2014. aasta suvel rändas Laatre kuivanud ristipuu kohalike inimeste soovil ja Eesti Rahva Muuseumi korraldusel Tartusse. Tänaseks on puu näitusesaali üles seatud ja ootab uue maja avamist. Laatre ristipedäjä lugu Laatre ristipedajas ehk ristipetäi oli Eesti vanim elav ristipuu. Arvatavalt just sellest puust kirjutab…

Habemikud ja vuntsilised

Siret Saar, koguhoidja Habemed ning vuntsid on toredad, sest need lisavad näole karakteersust ja ilmekust. Ütled habe ja kohe meenuvad Lev Tolstoi ja Fidel Castro; ütled vuntsid ja silme ees kangastuvad Salvador Dali ja Freddy Mercury – vägevad mehed kõik. Kindlasti on tegemist ka praktilise moesuunaga. Targad teadlased on välja arvestanud, et mehed kulutavad näo…

Abimaterjalid ekspositsioonisaalis: UV-kaitsekiled

Tekst: Kristiina Piirisild, konserveerimisosakonna juhataja Valgus, nii loomulik kui kunstlik, on ohuallikaks enamikule esemetele. Kõige enam kahju teeb neile UV-kiirgus, mille lainepikkus jääb vahemikku 100–400 nm, mis ei ole inimsilmale nähtava valguse piirides (380–700 nm). Kahjuliku valguse elimineerimiseks kasutatakse UV-kaitsekilesid, mis paigaldatakse peamiselt aknaklaasi sisepinnale, kuid nendega võib katta ka vitriinide klaase. Saadaval on ka…

Endel Tulvingu arhiiv: mälu-uurija mälu

Jaan Aru, Tartu Ülikooli ajuteadlane Endel Tulving on Eesti teaduses nagu Arvo Pärt muusikas. Nii nagu on muusikahuvilisi, kes teavad Eestist vaid seda, et Arvo Pärt on eestlane, on ka teadlasi, kes on Eestist kuulnud vaid Endel Tulvingu nime. Endel Tulving põgenes Teise maailmasõja lõpus Eestist ja on oma teadlasekarjääri teinud peamiselt Torontos. Kuid sellest…

Rahvarada Raadile ei rohtu

Kaarel Tarand, avalike ja välissuhete juht Märtsis viis uuringufirma TNS Emor Eesti Rahva Muuseumi tellimusel läbi arvamusküsitluse, et selgitada välja, kuivõrd tuntud või tundmatu ERM Eesti elanike seas ning võrdluses teiste, juba oma maju ja häid näitusepindu omavate muuseumidega on. Valim ja meetod ei võimalda tulemusi võtta absoluutse tõena, kuid lähtepildi ja sisendi ERMi lähikuude…

Aardejaht Hantõ-Mansiiskis

Art Leete, ERMi soome-ugri püsinäituse töögrupi liige Viibisin 24.–27. märtsini 2016 Hantõ-Mansiiskis, et hankida esemeid uue soome-ugri püsinäituse põhjarahvaste saali avatud stseeni jaoks. Poolteist aastat tagasi reisis samasse paika ERMi teadur ja uue maja soome-ugri püsinäituse koordinaator Svetlana Karm (vt https://blog.erm.ee/?p=5754) – mina püüdsin jätkata tema alustatud detektiivitööd handi ja mansi aarete jahil. Svetlana oli…

Rahvusromantiliste maalide jälgedes

Reet Mark, omakultuuride osakonna juhataja 1914. aasta kevadel kirjutas Ants Laikmaa toonasele ERMi direktorile Oskar Kallasele: „…noormees on mu praeguste paremate tõotavamate jüngrite seast, üks terasem ja kallim – nimi ka Kallis – ja loob juba ilusaid asju Eesti stiilis – hüüan teda juba naljatades „Eesti Kallelaks”. /…/ Ja kui ta peaks omale muuseumis midagi…

Pühade asjade asine maailm

Anu Põldsam 1934. aasta 16. novembril ilmunud  Postimehest võib lugeda: „Tartu juudi kiriku rüüstaja tabati. Warastatud kraami warjajaks Tartu kellasepp. Reedel wõeti Tartus wahi alla August Allas, kes kindla elukohata, elas wiimasel ajal Tartus, Raekoja t. 75. Temale pannakse süüks sissetungimine Tartu juudi koguduse kirikusse, mis aset leidis 19. oktoobril ja kust ära wiidi mitmesuguseid…