Rahvusromantiliste maalide jälgedes

Reet Mark, omakultuuride osakonna juhataja 1914. aasta kevadel kirjutas Ants Laikmaa toonasele ERMi direktorile Oskar Kallasele: „…noormees on mu praeguste paremate tõotavamate jüngrite seast, üks terasem ja kallim – nimi ka Kallis – ja loob juba ilusaid asju Eesti stiilis – hüüan teda juba naljatades „Eesti Kallelaks”. /…/ Ja kui ta peaks omale muuseumis midagi…