1 tool ja 50 lugu. Kaasaja kogumine ja kommunikatsioon TAKO seminari näitel

Agnes Aljas, teadussekretär Soome Rahvusmuuseumis toimunud kogumisalase koostöövõrgustiku TAKO seminaril „Digitaalsed kogud – avatum Põhjala“ üllatas mind ehk kõige enam veendumus, millega Soome muuseumide esindajad rääkisid kogudest kui ühtsest kultuuripärandist. Ka Eestis ja paljudes teistes riikides on sõnastatud muuseumides hoitav pärand kui ühtne tervik. Samuti sõnastab Eesti muuseumistrateegia kultuuripärandi laiemalt, mäluasutuste võrgustikuna. Aga TAKO-l räägiti…

Male tagasitulek avalikku ruumi … ja miks see ERMi asi on

Tekst: Kaarel Tarand, avalike ja välissuhete juht Fotod: Sirje Madisson Paul Kerese 100. sünniaastapäeva laialdane, lausa globaalne tähistamine on vähemasti aasta alguses olnud üsna spordikeskne. Malest räägitakse üle aegade taas just spordisaadetes ja vastavad on ka rõhuasetused. Jah, muidugi ilmus Paavo Kivise raamat Keresest ja nii mõnegi n-ö spordivälise lause on sõna saamise korral saanud…

Detektoristide argipäev

  Jaanika Jaanits, koostöövõrgustike koordinaator Video: Maido Selgmäe Eesti Rahva Muuseumi uues majas avatakse osalussaal, mille eesmärgiks on kaasata muuseumi tegevusse erinevaid inimesi, gruppe ja kogukondi pikemaks ajaks ja intensiivsemalt. See tähendab, et osalussaalis avatavate näituste autorid on inimesed, kelle igapäevane töö ei ole seotud näituste kureerimise ega muuseumitööga. Soovime pakkuda muuseumiruumi neile, kes tahavad…

ERMi arhiiv sai taas täiendust emotsioonidest

Tekst: Tiina Tael Foto: Rein Kivisalu, fototöö Berta Vosman Mihklipäev on pea veerand sajandit tähendanud ERMile kirjasaatjate päeva – just sel päeval võõrustame muuseumi kirjasaatjaid ja täname neid vabatahtliku panuse eest Eesti kultuuripärandi täiendamisel ja jäädvustamisel. Need on inimesed, kes panevad kirja oma lugusid, emotsioone ja mälestusi, vahel kurbi, vahel rõõmsaid, vahel naerma ajavaid ning…

Rahvarõivakoolis ise ilu luues

Tekst: Age Raudsepp, rahvakultuuri koolitus- ja teabekeskuse kuraator; Tartu rahvarõivakooli koolitusjuht Fotod: Reet Alev, rahvarõivakoolis osaleja Eesti Rahva Muuseumis on ärevad ajad, mil uue maja ootuses ja peatse kolimise vaimus püütakse toimetamised kõigile osapooltele võimalikult valutuks teha. Pikaajalisemad projektid, nagu „Rahvarõivaste valmistajate kool ERMis“, on olukorrast enim mõjutatud. Ka koolis osaleda soovijaid on kaugelt rohkem,…

“Kõrvuti” linnas

Jaanika Jaanits, koostöövõrgustike koordinaator Fotod Ruudu Rahumaru Aprilli keskpaigas avati Eesti Rahva Muuseumis heli- ja videoinstallatsioon „Kõrvuti“, mis keskendub inimese-inimese ja linna-inimese vahelisele suhtlusele. Installatsioon jõudis ERMi 2013. aasta kevadel toimunud Oma Näituse ideedekonkursi kaudu. See konkurss on ERMi uude majja tuleva osalussaali üheks pilootprojektiks. Osalussaali eesmärk on olla erinevatele kogukondadele, gruppidele ja eraisikutele avatud…

#Niisamalinnas ?

Tekst ja fotod Ave Kikas, ERMi giid-pedagoog ja Keiu Telve, Tartu Linnamuuseumi haridusprogrammide kuraator Mingil hetkel levis kuuldus, et ERMi näitusemajas on liikumas Ehti Järv, kes mõlgutab mõtteid linnanäituse teemadel. Kuna meil on kiired ajad, kippus info esialgu jääma pelga märkimise tasemele – jah, on tulemas näitus. Ajapikku selgus, et noortest rääkiva ning osaliselt noorte…

Otsi kohta, kus sa saad. #niisamalinnas*

Ehti Järv, teadur ja näituse „#Niisama linnas“ kuraator Kuu aega tagasi, märtsis kirjutas näituse „#Niisama linnas“ kaaskuraator Kadri Kallast, mismoodi onnidest tänapäeva linnalapsed unistavad. Sel korral räägin, mida noored linnas õigupoolest teevad. Ajakirjanduse vahendusel võib jääda mulje, et kogu noorsugu ainult kaubanduskeskustes „hängibki“ – ikka ja jälle ilmub mõni artikkel, kus räägitakse noortekampade omavahelistest territooriumi…

Onniehituse ABC*

Kadri Kallast, näituse kaaskuraator Käesoleva aasta maikuus avatakse Eesti Rahva Muuseumis näitus, mis esitab sissevaate tänapäevasesse laste- ja noortelinna. Aktuaalse ja atraktiivse virtuaalmaailma kõrval jõuab suur hulk lapsi ikka veel onnidesse mängima. Need fantaasiarohked mängud leiavad enamasti aset linnaruumi varjulisemates nurkades, sageli ootamatuid vahendeid kasutades. Selleks, et tuua onnid näitusele, peab muuseum esmalt ise onnidesse…