Toetus tõuseb tasapisi

Kaarel Tarand, avalike suhete juht

Võrreldes märtsis läbi viidud arvamusküsitlusega (vt siit: https://blog.erm.ee/?p=7984) on Eesti Rahva Muuseumi tuntus Eesti elanike hulgas ootuspäraselt pisut tõusnud, nagu on kasvanud ka meediakajastuste hulk kõigis meediatüüpides. TSN Emor viis augusti lõpul ERMi tellimusel läbi kordusküsitluse muuseumi tuntuse ja muuseumiga seotud märksõnade kohta.

Eesti Rahva Muuseumi tuntus 2016 august (küsitlus 17.08-25.08.2016)

Sihtrühm: 15-74 aastane elanikkond

Üldkogumi suurus: 982 231

Valimi suurus: 567

Ette antud valikuteta küsimusele „Milliseid suuremaid muuseume Eestis te teate?“ vastates nimetas ERMi 32% vastajatest, mis annab kindla teise positsiooni Eesti Kunstimuuseumi järel.

capture-3jpg

Teine küsimus „Kas teate või olete kuulnud Eesti Rahva Muuseumist?“ esitati vaid neile, kes esimeses vastuses ERMi ei nimetanud. Ka nii tuvastatud aidatud tuntus on pisut üle vea piiride kasvanud.

capture4

Sotsiaaldemograafiliste lõigete järgi üldistuste tegemine oleks valimi väiksuse tõttu pisut ettevaatamatu, olgu valik neid näitajaid siinkohal vaid illustratsiooniks.

capture2

Vanuserühmiti on ERMi summaarne tuntus (spontaanne + aidatud) enim kasvanud nooremate vanuserühmade hulgas.

capture

Endiselt seostab vastajate enamus ERMi märksõnadega ajalugu, kultuur, folkloor ja vanad asjad, samuti nimetatakse sagedasti uut hoonet ja ehitamist. Muud märksõnad on juhuslikud ja statistiliselt tähtsusetud.

Inimeste kavatsused Eesti Rahva Muuseumi tema avamisjärgse aasta jooksul külastada ei ole arvestataval määral muutunud, pigem või kindlalt on see plaan u 400 tuhandel Eesti elanikul vanuses 15-75 aastat.

capture5

 

 

Lisa kommentaar