ERM Fk 3051. Eesti Päevalehe = Estniska Dagbladet fotokogu

Tekst Tiina Tael, ERMi peaarhivaar; kaamera ja montaaž Ange Nimeta, ERMi infoüsteemide haldur.

Nii nagu inimestel on isikukoodid, sünnipäevad ja aadressid, on ka museaalidel kogunumbrid, mis aitavad tuvastada nende asukohta, jutustavad tulmelugu ning annavad nende kohta lähemaid andmeid.

ERM Fk 3051 tulmelooks on märgitud, et see on Stockholmi Eesti Päevalehe = Estniska Dagbladet fotokogu. Kogu jõudis ERMi 2018. aasta lõpus, 2019. aastal see sorteeriti ja digiteeriti rahvuskaaslase programmi toel. Kogu registreerimist ja kirjeldamist toetasid ka väliseesti kultuuripärandi ja arhiivinduse projektid. Tänaseks on kogu Eesti Päevalehe (1944-1959 Stockholms-Tidningen Eestlastele, 1959-st Eesti Päevaleht) fotokogu  23897 fotoga kirjeldatud ja on koos kättesaadav Eesti Muuseumide Veebiväravas www.muis.ee

Tegemist on ERMi suurima ja mitmekesisema Välis-Eesti fotokollektsiooniga, kus leiab unikaalseid kaadreid nii ajaloolistest sündmustest kui eestlaste argipäevast. Kogus on enam kui 10000 persooni väliseesti ja Eesti kultuuriloost, riigitegelastest jt ühiskondlikult aktiivsetest inimestest. Siit leiame pilte Eesti ajaloosündmustest läbi XX sajandi, näiteks Vabadussõjast, põgenemisest, represseeritutest, laulvast revolutsioonist, Vene vägede Eestist lahkumisest jne.

Muidugi kajastab see kogu väliseestlaste elu, nende seltse ja organisatsioone, ettevõtteid, haridust, kultuurisündmusi ja ühiskondlikke liikumisi, näiteks ESTO-d ja ESTIVAL-id, skautide maailmalaagrid, lastelaagrid, Idla võimlejad, laulukoorid, meeleavaldused, EV aastapäevade tähistamised jm.

Väliseestlaste kõrval leiavad kajastamist ka Eesti linnad, alevid ja külad, nendes toimunud suurüritused (laulupeod, mälestusmärkide avamised jm). Mõned pildid kajastavad ka teisi riike ning nende tipp-poliitikuid.

Kogu sisaldab kvaliteetpilte paljudelt eesti fotograafidelt (J. ja P. Parikas, K. Akel, K, Hintzer, P. Langovits, O. Kopler, R. Tippo, H. Perten, O. Lellep, L. Kaljaspolik, A. Saar, T. Veermäe, R. Treier jt) ning on üks esinduslikumaid dokumentaal- ja ajalehefotograafia valdkonnas.

Lähema huvi korral saab selle koguga tutvuda nii, et valides www.muis.ee otsingulehel detailne otsing ning kirjutades numbriosa reale ERM Fk 3051. Head tutvumist!

Fk 3051 fotokogu digiteeris Heleri Saks ning kirjeldasid Eva-Liis Loogväli ja Marianne Pruks. ERM tänab!

Lisa kommentaar