Riistapuud, juppstükid ja kaadervärgid

Tiit Sibul, näituste korraldaja

Mäletan räägitavat, et omal ajal olla ERMi kogudes olnud selline ese nagu kohupiimast hobune. Jah, just, kohupiimast hobune. Ega ma vist polekski sellele inimesele, kes mulle kõik algusest lõpuni ära seletab, et mis ja milleks see kohupiimast hobune täpselt oli, kuigi tänulik. See uus infokiht ilmselt mõjuks võimalikele kujutluspiltidele sellest nähtusest üsna hävitavalt ning jätaks võib-olla armetu tõigaga tõtt vahtima. Aga praegu, praegu on kohupiimast hobusel potentsiaal olla talurahva vemp muuseumi kulul, arulage elusuurune küpsetis, apokalüptiline sõiduriist või midagi neljandat. See, et tänasel päeval ei õnnestu hoidlatest leida enam märkigi kohupiimast hobusest, samuti justkui omal kombel kinnitab seda, et tegemist on praeguste aegade jaoks võimatu riistapuuga ja see peabki eksisteerima ainult juttudes.

Ometigi pole ajad veel päris lootusetud ning me võime leida vihjeid esemetele ning lausa esemeid endid, mis saavad endale lubada olla mis iganes, selle asemel, et olla konkreetne miski.

Kõige tugevamalt esindab seda vast asi. ERM 9999, asi, tundmata. Sobivalt kõikvõimalikkuse printsiibile on see ese 1952. aastal maha kantud ning meil pole sellest ka ühtki pilti. Samuti on saatus kustutatud tabanud esemeid „tundmata tööriistad“ (ERM A 426:3831) ja „tundmata kivist riist“ (ERM 6212).

Aga on veel hulk teisi ning nendele riistapuudele, juppstükkidele ja kaadervärkidele on võimalik pilk peale heita.

Teadmata ese. Juhan Vasar. 1923, Setumaa. ERM EJ 6:33.

Tundmata tööriist. ERM 426:3830

Hoone, otstarve teadmata. Tõnu Kerge.1986, Udmurdi ANSV. ERM Fk 2176:98

Tundmata raudasi. Suure-Jaani. ERM A 115:13

Otstarve teadmata. Tiina Maripuu. 1989, Läti NSV. ERM EJ 477:93

Tundmata ese. ERM A 426:3839

Tundmata tööriist. Kursi khk. ERM A 46:7

Tundmata ese. ERM A 426:3834

Aga lisaks neile esemetele on veel täiesti eraldiseisev grupp juppstükke, mis kätkevad endas sarnast võlu ja võimalikkust. Need on esemed, mis on liiga lihtsad selleks, et olla ainult see, mis nad näivad olevat. Näiteks see:

Plekiriba. Äksi. ERM D 11:10.

Lisa kommentaar