Teekond uude peahoonesse ehk “mälumeetrid”

Tekst: Karin Bachmann

Uut peamaja ja Raadit üldiselt süüdistatakse põhiliselt ületamatus kauguses Tartu kesklinnast. Autoga on kaugel ja rattaga on kaugel, rääkimata jalgsiminekust. Tegelikult asub ERM Roosi tänava lõpus. Tänav ise on vähem kui kaks kilomeetrit pikk – teekond Kaarsilla otsast Muuseumi teeni on 1909 meetrit (ERMi asutamisaasta). Näiteks Lõunakeskus asub kesklinnast 3,5 km kaugusel. Tegelik kaugus on üks, tunnetatav hoopis teine – pigem peas kinni; samas võib mentaalne takistus osutuda oluliselt raskemaks ületada kui füüsiline ja seepärast tuleb taoliste tõketega tõsiselt tegelda, et muuseum ruumiliste valearvestuste tõttu mõnedest inimestest ilma ei jääks.

„Mälumeetrid“ on muuseumi ja Tartu kokkusidumiseks ning omavaheliseks lähendamiseks koostatud tegevuskava. Roosi tänava ümbersättimise eesmärk on mentaalselt lühendada distantsi linnasüdame ja Raadi vahel Roosi tänava aktiviseerimise kaudu. Vahemaa näilisel kokkutõmbumisel nihkub muuseum linnale lähemale, muutudes sel viisil kättesaadavamaks eriti kergliiklejatele. Lisaks tekib Roosi tänava näol Tartu jaoks uut tüüpi tänav-väljak, mis lisaks huvitavale teekonnale pakub soovijaile viibimiskohti, tegevust ja vaatamist.

Plaan

Roosi tänava ümbermõtestamisega laiendab ERM haaret – tegevused algavad kiirtena linnast ja juhivad majja. Sest ajalugu, mida muuseumis jutustatakse, ja kaasaeg, mida praktiseeritakse, juhtub enamasti väljaspool arhitektuuri poolt pakutavat kontrollitud kliimat. ERM on elusorganism, pidevalt muutuv ja teisenev. Samuti teiseneb aja lugu, mida ta säilitab – muutuvad hoiakud asjade ja elude ning tehtu suhtes. Tutvus ja sissejuhatus algavad seega varem, avalikust linnaruumist, tänavatelt, fassaadidelt. Roosi tänav seob ERMi ja linnasüdame kiirgused kokku, tekitab vaheteekonna, milles on mõlemad ainesed omavahel segunenud ja reaktsioonina tekib eraldi iseloomuga koht, mis huvitavalt ühest teise transformeerib.

Roosi tänav plaanitakse muuta kergliikleja eesõigusega alaks, mis valminuna saab olla role model teistele omataolistele. Kavandatav sõidutee „dieet“ muudab autode ala 5,5 meetri laiuseks. Tänava vasakut, kõndijate poolt laiendatakse ja lisatakse sinna jalgrattatee osa, äärekivid lastakse alla. Narva mnt Roosi tänava alguse juures olev lõik on laiendatud sebraga ehk jalakäijad saavad mugavamalt tänavat ületada ning mitmest suunast Roosi tänavale suubuda. Teede ümberorganiseerimiseks saab kasutada joonimist, värvimist, äärekivide lõikamist – lihtsamaid ja esialgu väiksemaid investeeringuid nõudvaid sekkumisi.

Tänavale lisatakse komplektina viidad, pingid ja muu välimööbel – kvaliteetse, hea disainiga, mis kujunduselt viitavad ERMi sümboolikale. ERM kandub igati tänavale – detailides, värvides jms, et tekiks sidusus sise- ja väliruumides. Tänav loob võimalusi pop-up-kohvikutele, tänavabaaridele, taskupargile, mängudele, näitustele; esile tõstetakse huvitava ajalootaustaga kohad ja majad, liiklemiseks laenutatakse rattaid ja kärusid.

See kõik on esialgne plaan ja meeskond töötab usinasti, et võimalikult paljud mõtted realiseeruks. Samas peetakse meeles, et Roosi tänav koos oma valgalaga on mitmekihiline, magusa agulihõnguga koht, mille üleorganiseerimine oleks kurjast, sest rikuks kindlasti isetekkelisusega saavutatud loomuliku tasakaalu. Seepärast jäetakse kõigist kujundusotsustest sündivatele asjadele ruumi reaalses maailmas omanäolisemaks teiseneda ja ollakse valmis ka üllatavateks protsessipööreteks. Õigupoolest on just see projekti põnevaim osa. Jääge kuuldele!

Lisa kommentaar