Kahekuu video nr 5. Suur rehepeks

Gerd Raassalu, audiovisuaalse kogu arhivaar

Kõikidest rahvakultuuri jäädvustamise võtetest on kõige sobilikum film. Nii mõeldi 1960. aastatel Eesti Rahva Muuseumis, kui direktor Aleksei Petersoni eestvedamisel võeti ekspeditsioonidele Pärnu-, Vepsa-, Hiiu- ja Saaremaale kaasa 35 mm filmikaamera. Sel ajal muuseumide jaoks sugugi mitte ette nähtud filmitegevust jätkati ka järgmistel aastakümnetel – viimased võtted 35 mm lindile tehti 1990ndate hakul (Vt Jääts, Indrek 2011. Tagasivaade etnograafilise filmi sünniloole Eesti Rahva Muuseumis. Aleksei Petersoni 80. sünnipäeva puhul. – Kaks filmi eesti etnograafiast. Aleksei Peterson 80. Eesti etnograafiline film I. PAL DVD 4:3). 2010–2011 digiteeriti ERMi filmiarhiiv Eesti Rahvusringhäälingus.
1970. aastatel lavastati ja filmiti koos põllumajandusmuuseumiga vanu 19. ja 20. sajandi vahetuse töövõtteid. Filmide valmimisele aitas kaasa palju inimesi, nt blogisse jõudnud kaadritel istub traktori roolis vanaaegse põllumajandustehnika koguja Heino Prost. Operaator oli kõigi filmide juures ERMi insener Toivo Pedak. Üksteise järel täitusid filmilindid linandust, maaharimist, viljalõikust, rehepeksu, leiva- ja õlletegu kirjeldava materjaliga. Filmiti kolhoosides ja sovhoosides Pihkva-, Viljandi-, Tartu-, Saare- ning Virumaal – kokku tosinajagu filmi.

ERM F 5

 

Lisa kommentaar