Museum Mediators. Euroopaülene koolituskursus Eesti muuseumitöötajatele

Indrek Merimaa, ERM

projekti Museum Mediators koordinaator

Logo

Värskelt on selja taha jäänud üks uudne muuseumitöötajatele suunatud koolituskursus – „Museum Mediators. Guidelines for museum professionals in Europe“. Koolitussari koosnes kuuest kokkusaamisest Tartus ja Tallinnas vahemikus 28. aprill kuni 27. mai ning tõi 25 konkursiga valitud Eesti muuseumitöötaja ette üheksa omal alal tunnustatud välislektorit Itaaliast, Portugalist, Hispaaniast ja Taanist. Euroopaülese pilootprojektiga ja ERMi koordineerimisel Eestisse toodud ingliskeelne kursustesari toimus  sama ülesehitusega enne meid projektipartnerite juures Portugalis (projekti algataja MTÜ Mapa das Ideias), Hispaanias (Barcelona Ülikool), Itaalias (kohalik kultuurikoordineerimiskeskus ECCOM) ning Taanis (Danish Centre for Arts and Interculture), ehk võib väita, et Eestis toimunu oli projekti viimase lapsena ilmselt kõige küpsem. 2012. aastal algatatud projekt, mis kursustele järgnevate tegevustega vältab veel käesoleva aasta oktoobrini, on rahastatud Euroopa Liidu Elukestva Õppe Programmi Leonardo da Vinci nimelisest alameetmest.

ERMile kui Eesti-poolse koolitussarja korraldajale oli moraalselt kõige keerulisem ülesanne mõistagi saadetud põhjalike osalemisavalduste seast välja sõeluda need 25 Eesti muuseumitöötajat, kes koolitustele „kvalifitseeruks“. Päris silmad-kinni-näpp-nimekirjale meetodit mõistagi kasutada ei saanud ning konkursile laekunud avaldustest tuli teha karm valik, arvestades soovi avaldanu ametialase tausta sobivust kursuse rõhuasetusega muuseumi vahendamisel (viimase rahuldav defineerimine nõuaks muidugi omaette kirjutist) ja sooviavalduse sisu; ka tuli tagada muuseumide võimalikult võrdne kohtlemine ehk väiksema asutuse puhul tuli mitmest avaldusest valida üks ning ka suurematest muuseumidest ei saanud koolitustele lubada kõiki soovijaid. Loodame, et keegi ei jäänud liiga mõru tundega seekordsest valimist välja.

Foto_nr_1

Kursuse avapäev ERMis (28.04). Lektoriks Cristina da Milano Itaaliast. Foto: Nele Tammeaid

28. aprillist 27. maini toimunu oli aga puhas rõõm, sest seltskond oli väga vahva, hakkamist täis ning põnevalt eriilmeline – nii isiksuste tasandil kui ametikohtade lõikes. Samuti moodustus valim töötajatest 20st Eesti muuseumi(haru)st Hiiumaast Narvani, Tallinnast Tartuni ning väikseimatest (näiteks Porkuni Paemuuseum) suurimateni (näiteks KUMU oma allharudega). See lubab arvata, et saime kokku päris hea läbilõike Eesti muuseumimaastikust ja -professionaalidest. Loenguid, praktilisi ülesandeid, rühmatöid ja ettekandeid-esitlusi sisaldanud koolituspäevad leidsid aset ERMis, A. H. Tammsaare Muuseumis ja Adamson-Ericu Muuseumis ning veel viis kursus seltskonna külla heade muuseumivahendamise näidetega tutvuma Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi, Eesti Vabaõhumuuseumi ning isegi Köismäe torni Tallinna vanalinnas.

Foto_nr_2

Keskustelu Adamson-Ericu muuseumis toimunud koolituspäeval (26.05). Foto: Indrek Merimaa

Suuremaid kursuse kasutegureid on kogemuste vahendamine Euroopast Eestisse, võib-olla aga sellest veelgi tähtsamana kontaktide ja kogemuste vahetamine meie muuseumide ja muuseumiprofessionaalide vahel aruteludes koolituste raames ja järel. Viie partnermaa kursustel osalejad on plaanis ühendada kokku loodetavasti ilmavalgust nägevasse Euroopa muuseumivahendajate mõttekotta.

Foto_nr_3

Muuseumivahendajad Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi lastenurgas (27.05). Foto: Tõnu Pani

Muuseumivahendust oli käsitletud palju laiemas tähenduses kui ainult haridusprogrammide või giiditeenuse pakkumine või objekti-loo edasiandmine, hõlmates muuseumi turundamist, positsioneerimist ja visioneerimist, info kogumist ja selle kasutamist ning muud, mis käib kaasas muuseumi eduka vahendamisega tegijatelt tarbijatele. Seetõttu kogunes kursuslastele palju eeskujumudeleid ja häid mõtteid, millest kindlasti paljud tahavad veel edasimõtlemist ja praktikasse viimist. Seetõttu on kursuse läbinud muuseumitöötajad võtnud omaalgatuslikult nõuks seltskonda ka kohaliku mõttekojana koos hoida, planeerides isekeskis edasist kogemuste ja mõtete vahetamist. Muuhulgas valmistatakse ette projekti Museum Mediators järge, mille koolituskursus juba uue rõhuasetusega peaks taas Eestisse jõudma 2016. või 2017. aastal.

Foto_nr_4

Kursuslased tutvumas Eesti Vabaõhumuuseumi näitus-programmiga „Eluring“ (27.05). Foto: Indrek Merimaa

Koolituskursuse koordinaatorina tahan südamest tänada toredaid kursuslasi, koostööpartnereid ning abistajaid ning väljendada heameelt selle üle, et kursus tõi endaga kaasa palju kasulikku, mis kahtlemata annab tugeva positiivse panuse meie muuseumide vahendamisse ja tulvikupraktikatesse.

Kaari Siemer, Tartu Linnamuuseum:

Osalemine kursusel Museum Mediators oli kahtlemata huvitav kogemus. Ühelt poolt oli põnev kuulda rahvusvaheliste spetsialistide arvamust muuseumide vahendamisest ning selle võimalustest, teisalt aga avastada, et paljutki räägitavast kasutame me oma igapäevases töös juba ammu. Kogu kursuse jooksul oligi väga tähtsal kohal just kogemuste vahetamine – nii lektoritega kui ka osalejad omavahel. Koolituspäevad olid küll pikad, kuid vaheldusrikkad – loengute ja rühmatööde suhe oli mõnusasti paigas, nii et vaimu väsides tekitasid praktilised ülesanded toredat elevust ning suminat. Kui palju vaimustavaid projekte nende rühmatööde käigus tekkis! Loodetavasti saab mõnigi neist tulevikus ka tegelikult toimuma. Ja kindlasti olid kogu kursuse parimaks osaks rõõmsad kolleegid Eesti muuseumidest! Tõeliselt tore seltskond!

Reimo Rehkli, ERM:

Koolitus Museum Mediators on hea algus ja sissevaade, kuidas muuseumitegevusi erinevatele sihtrühmadele vahendada. Mulle andis koolitajaid ja teisi osalejaid kuulates julgust juurde see, et mõistsin – väljakutsed muuseumides on üsna sarnased. Tänu koolitusele saime kõik kätte võtmed, mille abil neile väljakutsetele vastata, olgu selleks riskinoorte toomine muuseumisse, vanurite kaasamine või hoopis erinevates keskkondades muuseumiprojektide tegemine, see kõik eeldab ennekõike projekti mõtestatud ettevalmistamist.

Janet Laidla, Tartu Ülikooli Muuseumid:

Ootasin koolitust põnevusega. Igasugused rahvusvahelise koostöö projektid ning rahvusvahelised koolitused on äärmiselt rikastavad nii teadmiste, praktikate kui koostöövõimaluste osas. Erinevatest riikidest pärit esinejad panid lauale oma kogemused, rõõmud ja mured. Igalt esinejalt oli midagi õppida. Kui valida välja üks koolituspäev, siis kõige haaravam oli minu jaoks Ida Brændholti ja Maria Vlachou esitlused turundusest ja kommunikatsioonist. Nende elavad ja esteetiliselt kaunid näited ning arusaadavad soovitused olid kasulikud.

Hakkasin ka mõtlema, et see, millest räägitakse [välislektorite poolt – Indrek Merimaa] kui väga uuest, on tegelikult kümmekond aastat vana ning Eesti noor muuseumivahendamine on ehk juba algusest peale omaks võtnud pigem uuendusliku lähenemise, või vähemalt tuleb see meil lihtsamalt. Kokkuvõttes on mul äärmiselt hea meel, et Eesti Rahva Muuseumi koostööprojekti kaudu selline koolitus Eestis toimus ja sain sellest osa võtta ning ootan huviga jätkuprojekte.

Aivi Ross, ERM:

Erinevad koolitajad kõnelesid muuseumikülastusest eri nurga alt. See pani mind mõtlema, kui tihti me oma tegevusi kavandades vaatame külastust kui mosaiikidest koosnevat tervikut, kus iga mosaiigikillu taga on „peidus“ ühe või mitme muuseumiprofessionaali tegevused. Ühe meie koolitaja Ines Camara slaid Current Situation: The Visitor Experience on aga süvenemist väärt. Kui jätame vahendusprojektis mõne lüli kaasamata, tajub külastaja seda kohe „omal nahal“:

Microsoft PowerPoint - Museum Mediation Projects and Tools_2013.

Skeem muuseumivahendusest. Inês Câmara esitlusest

Margarita Korol, Hiiumaa muuseum:

Muuseumitöötajatele suunatud programmis osalejate vahel tekkis põnev diskussioon. Nimelt jõuti tõdemuseni, et ka Eesti muuseumides toimub aktiivne muuseumi vahendamine ning kommunikatsioon. Heade praktikate vahetamiseks otsustasid osalejad suhtlemist jätkata.

Suhtlemine jätkub virtuaalse keskkonna vahendusel ning osalejad mõlgutavad mõtteid regulaarsete kohtumiste korraldamise osas ning oma praktikate ja kogemuste jagamisest. Kaalumisel on ka mõte vahetada muuseumide vahel töötajaid, et tekitada tugevamat sidet muuseumide töötajate vahel ning jagada ühiseid väärtusi ja praktilisi teadmisi ka teistes muuseumites.

Kiire elutempoga muuseumimaastikul jääb üha vähem aega omavaheliseks suhtlemiseks. Kogu energia ja aeg kulub uute näituste, tegevusprogrammide ja projektide elluviimisele. Kogenumad muuseumitöötajad on vilunud ajaplaneerijad, kuid uued tegusad tulijad vajavad toetust ja tõuget koostööks. Loodan, et Museum Mediators programm annab tõuke paremaks koostööks noorema ja vanema põlvkonna vahel ja on pinnaks uutele lennukatele koostööprojektidele.

Lisa kommentaar