Terve Eestiga vähi vastu. Heategevusega seotud margid Eestis

Eve Aab, ERMi produtsent.

Äsja ilmunud heategevuslik mark „Vähiliit“ kutsub kõiki andma oma panus võitluseks vähktõvega. Siseriikliku nominaaliga (0.90 €) margile lisandub Eesti Vähiliidu toetuseks 1.00 €.

Heategevuslik mark „Vähiliit“, 16.09.2022, kujundanud Indrek Ilves. Foto: Arp Kram

Eesti Vähiliit tähistab sel aastal 30. tegevusaastat. Mittetulundusühing on avalikes huvides tegutsev ühendus, mille eesmärgid on suunatud vähktõve vastasele võitlusele ja selle edendamisele Eestis.

„Terve Eestiga vähi vastu!“ – suur sõnum väikesel margil! Tahame ju kõik terved olla, nii et ühtlasi on see hea meedetuletus nii sinule endale kui su lähikondsetele, kellele selle margiga kirja saadad: kas sa oled juba sõeluuringul käinud!

Ning hea mõte ettevõtetele: pange ka toetuseks õlg alla, margistades näiteks ühe kuu jooksul kõik väljasaadetavad kirjad hestegevusliku margiga „Vähiliit“.

Heategevuslike markide ajalugu meil ja mujal

Heategevuslike ehk juurdemaksuga markide puhul ei lähe müügihind tervikuna postiteenuse eest tasumiseks, vaid osa sellest liigub mõnele teisele organisatsioonile või fondile.

Esimesed juurdemaksuga postmargid andis välja Briti Austraalias asunud postivalitsus 1897. aastal ja nõnda kogutud lisamaksu kasutati kuninganna Victoria 60. valitsemisaasta tähistamiseks. Venemaa esimeste juurdemaksumarkidega koguti aga 1905. aastal raha sõjas orvuks jäänud laste heaks.

Eestis on 100 aasta jooksul välja antud 57 juurdemaksuga postmargi-väljaannet. Neist 45 aastatel 1920–1940 ja alates 1991. aastast kuni tänaseni 12 marki.

Vaatame need margid üle…

Mark _208_209_212_213 vigastatud sõduritele, kujundanud Karl Jürgens. Foto: Arp Karm

Eesti esimesed juurdemaksuga margid „Vigastatud sõduritele“ anti välja 22. juunil 1920 (70 + 15 penni) ja 26. juunil 1920 (35 + 10 p). Juurdemaksuga olid margid müügil 30. juunini 1921.

Riigi Teataja, nr 55, 2. mai 1922, lk 257 (RT_55). Foto: Arp Kram

Punase Risti heaks

Päewaleht nr 104 (22.04.1921) annab teada: „Eesti Vabariigis antakse välja vabatahtlikuks tarvitamiseks harilikkude postmarkide kõrval iseäralised postmargid kõrgendatud hindadega, mille müügist saadud puhastulu Eesti Punase Risti peavalitsusele läheb, tähendatud asutuse eesmärkide teostamise kulude katteks.“

Mark _215_214. Heategevusväljaanne juurdemaksuga Eesti Punase Risti heaks, 1.08.1921, kujundanud Eduard Poland, Karl Triumph. Foto: Arp Karm

Need margid ilmusid 1. augustil 1921 ja kehtisid 15. juunini 1926, perforeeritud margid aga ilmusid 26. aprillil 1922 ning kehtisid 31. detsembrini 1927. Tundmatu autori jooniste põhjal tegid markidele lõpliku kujunduse Karl Triumph ja Eduard Poland. Margil on kujutatud sõdurit raviv õde.

Mark _230_229.  Ületrükk „Aita hädalist“ Punase Risti markidel, 8.10.1923. Foto: Arp Karm

Sama kujundusega margid Punase Risti heaks ilmusid uuesti 8.10.1923 ületrükiga „Aita hädalist“. Nende trükiarv oli väike. Mõlema (eri nominaaliga) lõigatud margi tiraaž oli 10 080, perforeeritud markidel 9240. Horisontaalselt lõigatute puhul ainult 840 ja 830.

Mark _240_216. Punane Rist, 15.06.1926, ületrükk. Foto: Arp Karm

Kolmandat korda ilmusid sama kujundusega perforeeritud margid 15.06.1926 ületrükiga 5/6 marka ja 10/12 marka. Osa tiraažist anti Punasele Ristile edasi müümiseks, margid kehtisid kuni 29.02.1928.

Vaata ka virtuaalnäitust „Oma riik, oma mark“ 6. osa

Eesti Vabadussõja Mälestuskomitee heaks

Teedeministeerium ja Eesti Vabadussõja Mälestuskomitee leppisid kokku, et Tallinna vabadussamba rajamiseks kogutakse raha postmargisarja väljaandmisega. Johann Naha  kujundatud markidel on kujutatud linnavaateid: Kuressaare loss, Tartu toomkiriku varemed, Toompea Tallinnas, Narva Hermanni linnus ja Tallinna vanalinn. Markide müügihinnast pool oli margi frankeermisväärtuseks ja pool läks Vabadussamba Fondi.

Mark _462-_466. Linnavaated. Narva Hermanni linnus, Tallinna vanalinn, Toompea linnus, Tartu Toomkiriku varemed, Kuressaare linnus. 19.11.1927, kujundanud Johann Naha. Foto: Arp Karm

Väiksemad margid väärtusega 5 + 5, 10 + 10 ja 12 + 12 marka olid müügil 100 margist koosnevate poognatena. Suuremad margid väärtusega 20 + 20 ja 40 + 40 marka aga 50 margist koosnevate poognatena.

Margid olid poognate piires nummerdatud: numbrid on kantud valge värviga alumisse serva. Nii on iga üksiku margi puhul teada, kus see poognas on paiknenud. Postkontorid müüsid neid marke ainult kuu aega, 19.11.– 18.12.1927, postimaksevahendina kehtisid need kuni 18.01.1928.

Mark _242-_245. Heategevusväljaanne juurdemaksuga Eesti Punase Risti heaks, 1.08.1931. Foto: Arp Karm

Uue kujundusega juurdemaksuga Eesti Punase Risti heaks margid (neli nominaali) on kujundanud Karl Triumph.

Tuberkuloosivastaseks võitluseks

Tuberkuloosi vastu võitlemine sai samuti rahalist tuge postmarkide heategevusväljaande abil. Kunstnik Ilmar Nõva (Breiberg) kujundatud neljast postmargist koosnev sari ilmus 1.10.1933.

Kõigi tuberkuloosi vastu võitlemise markide puhul lisandus postmargi frankeerimisväärtusele 3-sendine lisamaks Eesti Tuberkuloosi Vastu Võitlemise Liidule.

Mark _246-_249. Heategevusväljaanne võitluseks tuberkuloosi vastu, 1.10.1933, kujundas Ilmar Nõva (Breiberg). Foto: Arp Karm

Margid olid müügil 1.10.1933–30.09.1934, müümata jäänud postmargid koguti kokku ning hävitati 30.01.1935. Postimaksevahendina kehtisid margid 30. septembrini 1935.

Caritase margid

Riigi Teataja nr 86, 1935 (lk 2014):

Sihtasutis Ühisabi heaks kuuluva lisamaksuga postmarkide väljaandmise määrus.

§ 4. Margid valmistatakse sihtasutis Ühisabi kulul. Nende kavandite valmistamist, markide tellimist, arvete tasumist, müügi korraldusi ja müügist ülejäänud markide realiseerimist toimetatakse postivalitsuse ja sihtasutis Ühisabi vahelise Teedeministri poolt kinnitatud kokkuleppe põhjal.“

Eesti Punase Risti juures tegutseva ajutise sihtasutuse Ühisabi põhimääruse kinnitas Vabariigi Valitsus 3. jaanuaril 1931. SA peaülesandeks oli põhimääruse § 1 kohaselt „… abiandmine puudustkannatavatele kodanikkudele, esmajoones lastele, haigetele ja vanadele“. Tegevuspiirkonnaks oli Tallinna linn (§ 4) ja asutus koosnes 22 ühiskondliku, seltskondliku ja ideelise organisatsiooni esindajaist (§ 7). Caritase sarja markide väljaandmise ajal oli Ühisabi esinaiseks Marianne Pung (president K. Pätsi õde).

Mark _468-_471. Caritas. Heategevusväljaanne Ühisabi heaks. Eesti linnade vapid. Tallinna, Tartu, Narva ja Pärnu vapp. 1.02.1936, kujundanud Axel Roosman. Foto: Arp Kram

Vabariigi valitsuse määruse kohaselt oli Caritase markide sarja müügiaeg postiasutustes üheksa kuud ja frankeerimiskehtivus üks aasta arvestades nende müügile tuleku päevast postiasutuses.

Mark _472-_475. Caritas. Heategevusväljaanne Ühisabi heaks. Eesti linnade vapid. Viljandi, Valga, Rakvere ja Paide vapp. 2.01.1937, kujundanud Axel Roosman. Foto: Arp Karm

Mark _476-_479. Caritas. Heategevusväljaanne Ühisabi heaks. Eesti linnade vapid. Kuressaare, Haapsalu, Paldiski ja Võru vapp. 21.01.1938, kujundanud Mihail Sidorov. Foto: Arp Karm

Sihtasutus Ühisabi hävitas markide ülejäägi põletamise teel Eesti Panga keskkütte ruumis. Juures viibisid ka filatelistide ja ajakirjanduse esindajad ja selle kohta koostati iga kord protokoll. Andmed hävitatud markide kohta avaldati ka Tallinnas ilmunud filatelistide ajakirjas Estonia.

Mark _1009. Caritas. Heategevusväljaanne „Ühisabi“ heaks. Eesti linnade vapid. Margiplokk, 21.01.1938, kujundanud Mihail Sidorov. Foto: Arp Kram

Margiplokk oli müügil kuni 20. oktoobrini 1938 ja margid kehtisid 20. jaanuarini 1939. Tiraaž 40 000.

Mark _481-_485. Caritas. Heategevusväljaanne Ühisabi heaks. Eesti maakondade vapid. Harjumaa, Tartumaa,  Pärnumaaja Viljandimaa vapp. 10.01.1939, kujundanud Günter Reindorff. Foto: Arp Karm

1939. aasta markide ülejäägid hävitati veebruaris 1940, andmed selle kohta puuduvad. Tõenäoliselt olid kogused väiksed.

Mark _1010. Caritas. Heategevusväljaanne Ühisabi heaks. Eesti maakondade vapid. Margiplokk, 10.01.1939, kujundanud Günter Reindorff. Foto: Arp Karm

Margiplokk oli müügil kuni 10. oktoobrini 1939 ja margi kehtisid 10. jaanuarini 1940. Tiraaž 32 000.

Mark _251-_254. Caritas. Heategevusväljaanne Ühisabi heaks. Eesti maakondade vapid. Saaremaa, Läänemaa, Järvamaa ja Võrumaa vapp. 2.01.1940, kujundanud Günter Reindorff. Foto: Arp Karm

  1. aasta markide ülejääk jäi sõjasündmuste tõttu hävitamata. Kuhu need sattusid, pole teada.

 Heategevuslikud margid alates 1992. aastat

Mark _667-_669. 1992. aasta olümpiamängud Barcelonas, 22.06.1992, kujundanud Tõnis Vint. Foto: Arp Karm

Margi nimiväärtus on rublades: 5.00 rbl + 2.50 rbl, 3.00 rbl + 1.50 rbl, 1.00 rbl + 0.50 rbl

Frankeerimisväärtus 50 senti, 30 senti ja 10 senti. Müügihind 75 senti, 45 senti ja 15 senti. Margid kehtisid kuni 30. juuni 1993. Juurdemaks läks Eesti Rahvusliku Olümpiakomitee heaks.

20 juuni 1992 võeti taasiseseisvunud Eesti rahaühikuna taas kasutusele Eesti krooni. Rublad vahetati kolme päeva jooksul kroonideks. 1500 rubla muutus 150 Eesti krooniks (kurss seega 10:1).

Mark _671. 1. Läänemeremaade mängud, 9.06.11993, kujundanud Marko Kekišev. Foto: Arp Karm

Läänemeremaade mängude puhul anti välja kolm marki. Üks neist oli juurdemaksuga

1.00 kr + 0.25 kr (juurdemaks mängude organiseerimiskomiteele).

Mark _673. Taliolümpiamängud. Lillehammer 1994, 26.01.1994, kujundanud Kalle Toompere. Foto: Arp Karm

Taliolümpiamängude puhul anti välja kaks marki, üks neis oli juurdemaksuga 1.00 kr + 0.25 kr (juurdemaks Eesti Olümpiakomiteele).

Mark _359. 125 aastat Eesti esimesest üldlaulupeost, 31.05.1994, kujundanud Paul Luhtein. Foto: Arp Karm

Välja anti margiplokk ja kolm marki, üks neist oli juurdemaksuga 1.00 kr + 0.25 s (juurdemaks läks laulupeo organiseerimiskomiteele).

Mark _258. Ületrükk + 20 kr „Estonia“ laevahuku ohvrite fondi, 18.11.1994. Foto: Arp Karm

Jõulumargile „Urvaste kirik“ (15.11.1994, kujundaja Henno Arrak) tehti ületrükk 20.00 kr  Estonia laevahuku ohvrite fondi.

Mark _589. Hoia Eesti merd!, 29.08.1995, kujundanud Herald Eelma. Foto: Arp Kram

Nominaal: 2.00 kr + 0.25 (juurdemaks läks ühendusele „Hoia Eesti merd“).

Mark _746. Jõululoterii, 1.12.1999, kujundanud Piret Niinepuu-Kiik. Foto: Arp Karm

Nominaal: 3.10 kr + 1.90 kr (juurdemaks loterii korraldamiseks).

Jõululoteriimark oli esimene Eesti Posti loteriimark ja sarnanes kujunduse poolest sama aasta jõulumargile. Mark oli müügil 1.12.1999 kuni 13.01.2000. Kõik margid olid nummerdatud. Loosimine toimus 15.01.2000 ja sellest võtsid osa ainult need margid, mida kasutati tegelikult postimaksevahendina kuni 13. jaanuarini 2000. Võidud olid rahalised ja need maksti välja kuni 15. veebruarini 2000.

Postmargiloterii seaduslikuks aluseks on Eesti Vabariigi majandusministeeriumi määrus nr 57,  avaldatud 5. augustil 1996 Riigi Teataja Lisas nr 85/86 art 489.

Müümata jäänud postmargid kui loteriipiletid koguti pärast loosimist kokku ja hävitati.

Mark _001-_001a. Pokumaa, 19.06.2001, kujundanud Lembit Lõhmus. Foto: Arp Karm

Kaheksa margiga margivihiku müügihind oli 35 krooni, millest 3 krooni läks Pokumaa fondi toetuseks.

Mark _404. Lastekaitsepäev. UNICEFF 60, 1.06.2006, kujundanud Maarja Kotkas. Foto: Arp Karm

Margi nominaal 4.40 kr + 1.00 kr (juurdemaks UNICEFi toetuseks).

Ühinenud rahvaste organisatsiooni Lastefond (UNICEF) on ÜRO hädaabifond, mille eesmärgiks on anda lastele humanitaar- ja arenguabi. UNICEF asutati 1946. aastal, et aidata üles ehitada Teises maailmasõjas laastatud Euroopat ja toetada orvuks jäänud lapsi. 1994. aastal laiendas UNICEF oma tegevust ka taasiseseisvunud Eestisse. Toetusfond koguneb eraisikute ja firmade vabatahtlikest annetustest ning UNICEFi logoga postkaartide ja toodete heategevusmüügist.

Kahe nominaaliga (kroon ja euro) marke anti välja 4.01.2006 kuni 25.11.2010, nende kehtivus on tähtajatu. Esimene kohustuslikult kahe nominaaliga mark, „EUROPA postmark 50“, ilmus 4.01.2006.

Ja olemegi jõudnud tänasesse päeva 

Mark: Eesti_Vahiliit_mark_UUS_hall. Heategevuslik mark „Vähiliit“, 16.09.2022, kujundanud Indrek Ilves. Foto: Arp Karm

Mark: FDC – Vähiliit. Esimese päeva ümbrik (FDC) „Vähiliit“, 16.09.2022. Foto: Arp Karm

Terve Eestiga vähi vastu!

 

 

Keeletoimetaja Karin kastehein

 

Kasutatud kirjandus:

Pärn Peeter, Kuuskvere, Aivar. Eesti postmarkide ja tervikasjade kataloog 2021.

Viigipuu, Elmo. Eesti postmarkide 100 aastat. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Post Factum, 2018

Lisa kommentaar