Eesti Rahva Muuseum on kogu rahva muuseum

Alar Karis, ERMi direktor.

Eesti Rahva Muuseum (ERM) võttis maikuu päikselistel kevadpäevadel vastu uue arengukava. See tähendab, et muuseumipere liikmed on kokku leppinud ühistes arengueesmärkides ja suundades, kuhu tahame liikuda järgnevate aastate jooksul.

Meie jätkuv missioon on olla Eesti ning soome-ugri hõimurahvaste kultuuri, identiteedi ja mälu hoidja, pärandi mõtestaja ning sildade looja ühiskonnas. Tulevikku vaatavalt soovime oma positsiooni tugevdada eeskätt kolmes arengusuunas:

ERM on kõigile avatud, kaasav ja väärtust loov kultuurikeskkond.

ERM on mõjukas ning rahvusvaheline kultuuri-, haridus- ja teaduskeskus.

ERM on pärandi hoidja ja mõtestajana ühiskondlike arutelude laiendaja.

ERMi hoone. Foto: BHT Stuudio

Muuseum kõigile

Üheks kandvaks ja läbivaks eesmärgiks on olla kogu rahva muuseum, olles avatud, ümbritsevast keskkonnast hooliv ning mõjukas kaasarääkija Eesti ühiskonnas.

Me tegutseme nii üksikisiku kui ka ühiskonna joaks. ERMi külastades peavad end koduselt tundma kõik ühiskonnagrupid, et saaksime pakkuda oma rikkalikku kultuurivaramut nii vaimselt ja tunnetuslikult kui ka füüsiliselt või digitaalselt. Kvaliteetse, vajadustele ja ootustele vastava ning väärtust loova teenuse pakkumiseks soovime mõista oma külastajate ja külaliste eripärasid ning soove.

Eestis ühe unikaalseima ning ka rahvusvaheliselt hinnatud sündmus- ja kultuurikeskusena on meil palju erinevaid sihtgruppe, kellega koostöö rikastab kõiki osapooli. Lastega peredest, koolinoortest, üliõpilastest, teadlastest, aga ka kaitseväelastest, rahvusvahelistest organisatsioonidest ja ettevõtetest, välisturistidest rääkimata on kujunenud meie muuseumi püsiv külastajaskond. See tähendab ka muuseumi jaoks pidevat väljakutset pakkuda oma näituste, ürituste või kogudega sihtgruppidele sobilikke lahendusi, pidevaid uuendusi ning innovaatilisi lahendusi. Just erinevate e-lahenduste kasutuselevõttu ning uudseid lähenemisi oma näituste pakkumisel soodustas ka enam kui aasta kestnud koroonaviiruse pandeemia. Virtuaalmuuseumi lahendused, targa pileti kontseptsioon või ka muuseumiroboti testimine on vaid mõned näited muutuvast mõtteviisist nii meie endi kui ka meie külastajate seas.

ERMi arengukava arutelu, aprill 2021. Foto: Anu Ansu

Eesti riigi ja rahva teenimise eesmärgist tulenevalt on meil jätkuvalt erilised kohustused rahvuskultuuri säilitamisel ja uurimisel. Selle ülesande kõrval on muuseum võtnud kohustuseks olla veelgi enam nähtav rahvusvahelisel muuseumimaastikul, tegutsedes partnerina mitmesugustes koostööprojektides. Kõige selle tegelikuks rakendamiseks peab muuseum olema aktiivne ja tänapäevane ning keskkonnasäästlikust mõtteviisist lähtuv organisatsioon. Roheline mõtteviis on samuti muuseumi üks läbivaid jooni nii näituste koostamisel, kogude arendamisel kui ka erinevate teenuste pakkumisel meie sihtgruppidele.

Dialoog partneritega

Kogu rahva muuseumina on ERMi jaoks loomulik hoida pidevat dialoogi nii oma sihtgruppide kui ka partneritega üle maailma. ERM on väärikas ja ainulaadne partner mitte ainult Tartu ning Eesti, vaid ka rahvusvahelisel kultuurimaastikul, kus hindame kõrgelt koostööd ja uusi kontakte. Olgu selle näiteks toimimine WRC rallietapi juhtimiskeskusena või maailmanimega ansamblite võõrustajana. Tartu rikkaliku kultuuriruumi keskusena anname oma osa Tartu kui Euroopa kultuuripealinna 2024 sündmustesse.

ERMi arengukava arutelu, aprill 2021. Foto: Anu Ansu

Arengukava ei ole midagi lõplikku, vaid näitab muuseumi tänaseid suundumusi ja arenguid. Koos oma partneritega oleme pidevas muutumises ka meie ise. Oluline on liikuda arengukavas ühiselt kokkulepitud eesmärkide poole.

Lisa kommentaar