Asjad ja lood

Kaspar Jassa, giid-muuseumipedagoog

Näituse „Ostupalavik: tarbimiskultuur Eestis 1990.-2000. aastatel“ juurde oleme teinud ka haridusprogrammi, mille käigus teeme tiiru näitusel ja viime ennast teemaga kõigepealt kurssi. Edasiselt järgneb aktiivõppe osa – iga osaleja on kaasa võtnud ühe eseme, mida me uurime ühest küljest kui isikliku looga eset ja teisest küljest kui tarbimisobjekti. Siin on abiks vabas vormis koostatud küsimusleht. Peale lehe täitmist tutvustab iga laps eraldi oma eset. Kui on palju aega, teeme pärast veel ka ühise näituse kõikidest lugudega varustatud asjadest. Meelelahutust pakub lõpus viktoriin, mis aitab kinnistada näitusel saadud teadmisi.

IMG_0245

Masingu kooli õpilased muuseumitunnis koos Kaspar Jassaga. Foto: Sirje Madisson
Praeguseks on meil juba käinud mitu gruppi: 12. klass Masingu koolist õpetaja Inge Lembineni juhendamisel ning Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi pedagoogi Virko Annuse korraldatud lastelaager. Kui Masingu kooli rahvas oli rahulikum ja väikesearvuline, siis suur grupp lastelaagri lapsi, olid üsna ülemeelikud aga väga ka väga tublid. Popiks osutus Ostupalaviku näituse maastikuvorm – oranž mägi, mille otsa roniti, mille otsas istuti ja mille otsast allagi liueldi. Suure huviga otsiti joonistusvõistluselt „Minu kingitus“ oma töid ja kui leiti, pildistati ennast uhkelt oma joonistuse taustal.

Igal lapsel oli ilusti kaasa võetud asjad, mida me siis hakkasime kirjeldama. Väga palju oli kaasas muidugi mobiiltelefone, üks uhkem kui teine. Telefon on ilmselt üks kõige iseloomulikumaid esemeid kaasaegse lapse asjade hulgas. Paistis, et mõned lapsed olid oma telefonide üle uhked, mõned aga mitte – ju on mobiiltelefon nii tähtis ese, et sellega ennast suisa positsioneeritakse. Ühel poisil oli kaasas 10-ne kroonine Jakob Hurdaga, nagu ta ütles, mälestuseks. Oli veel amulette, kelli, võtmeid ja isegi kirju näpurula. Iga asi sai oma loo ja muutus niimoodi hulga kihvtimaks. Palju rõõmu ja tunglemist aga põhjustas viktoriin, mis toimus 5 minuti jooksul ja jõudis üsna tasavägise lõpuni. Kõige paremaks osutus siiski võistkond Predators, kes sai endale auhinnaks „Ostupalaviku“ uhke plakati.

Lisa kommentaar