Veski/N. Burdenko/Veski 32

Kristi Ütt, digitaal- ja eriarhiivi hoiuhaldur

Seal pidi uudist olema – ta oli ju maja, mida enne meie linnas ei olnud, nii suuruse kui ka nime poolest, ilustas peaaegu tervet Veski uulitsat ja tõi mõnelgi mehel au. (Marie Sternfeldt „Ehitusmeistri naine: Tartu ehitusmeistri Wilhelm Sternfeldti abikaasa mälestused 1872–1917. Tartu 2010)

Kui II maailmasõja ajal jäid Raadi lossist järele vaid varemed, tuli Eesti Rahva Muuseumile uus asukoht leida. Parimaks variandiks peeti suurematest purustustest pääsenud kivist kohtuhoonet Veski tänaval, mis mitme aasta jooksul järk-järgult täies ulatuses muuseumi kätte läks. Rahvakomissaride nõukogu ametlik korraldus maja üleandmiseks on daatumiga 7. august 1945. Esimene näitus „Eesti talupoja käsitöid“ avati külastajatele sama aasta novembris. Seega on 1893. aastal valminud ja algselt kohtumajaks ehitatud hoone Tartus Veski tänaval olnud Eesti Rahva Muuseumi koduks juba 70 aastat. Maja on näinud mitmesuguseid aegu, sündmusi ja inimesi. Siin on nii palju mälestusi, et lahkumine on kindlasti väga raske. Ilusa ümmarguse tähtpäeva puhul pakume fotokillukesi maja minevikust.

1054_9
Eesti Rahva Muuseumi ja III jaoskonna rahvakohtu töötajad taastamistöödel oma maja õuel Veski tn 32 Tartus. Foto: Eerik Põld, kevad 1945. ERM Fk 1054:9

1057_30
J. Kongot ENSV 5. aastapäeva dekoratsioone muuseumi peaukselt maha võtmas. Foto: Ants Salum, juuni 1945. ERM Fk 1057:30

004282_ERM_Fk_1058_7
Näituse „Eesti talupoja käsitöid“ avamine 8. novembril 1945 muuseumi näitusesaalis II korrusel; osa väljapanekust: mandri vööd, tanud, naiste tööriistad. Foto: Eduard Selleke. ERM Fk 1058:7

1070_5
Eesti Rahva Muuseumi õu. Foto: Ida Kaldmaa, 1946. ERM Fk 1070:5

315510_ERM_Fk_1070_7
Fotoaparaadi katsetamine Eesti Rahva Muuseumi õues. Foto: Ida Kaldmaa, 1946. ERM Fk 1070:7

004347_ERM_Fk_1081_68
Eesti Rahva Muuseumi punanurk 1940. aastate II poolel: osa mugavast nurgast, suur palm ja loengute laud, Lenini büst punasel taustal ja loosung. Fotograaf teadmata. ERM Fk 1081:68

1185_23
ERMi raamatu- ja fotokogus: teaduslik töötaja Endla Vaher (vasakul) saab ettekande täiendamise kohta juhendeid teadussekretär E. Sepalt (keskel); Kunsti Instituudi diplomand J. Zujev kogumas materjale teemal „H. Heidemann Tartu töörahva juht“. Foto: Uudo Rips, 2.01.1953. ERM Fk 1185:23

1185_29
ERMi teadusliku osakonna töötajad fondide osakonnas uurimas tekstiilmaterjale rahvarõivaste albumi jaoks. Seisavad vasakult: fondide osakonna juhataja J. Nõu, vanem teaduslik töötaja Tamara Paevere, teaduslik töötaja Endla Lõoke ja vanemlaborant Ella Vaher, istuvad laborant Lehti Konsin, teaduslik töötaja Aliise Moora, vanem teaduslik töötaja Tiina Võti ja teadusliku osakonna juhataja Linda Trees. Foto: Uudo Rips, 1953. ERM Fk 1185:29

Capturefile: I:!fotokast asjad2008-07-14 100020astel1185_45.NEF CaptureSN: --.000000 Software: Capture One LE for Windows

H. Linnus Tallinna Kunstiinstituudist ja Moskva tekstiilvabrikute kunstnikud ERMi kogusid kasutamas. Teenindab laborant Lehti Konsin. Foto: Uudo Rips, 1952. ERM Fk 1185:45

Capturefile: I:!fotokast asjad2008-11-13 F2371234_27.NEF CaptureSN: --.000000 Software: Capture One LE for Windows

Joonistamistund muuseumi saalis Tartu V Keskkooli IV kl õpilastele originaalesemete järgi. Juhendab massilise kultuuritöö osakonna juhataja Grigori Kaljuvee. Foto: Uudo Rips, 20.02.1957. ERM Fk 1234:27

Capturefile: I:!fotokast asjad2008-11-13 F2371234_57.NEF CaptureSN: --.000000 Software: Capture One LE for Windows

Magasineeritud sadulad, tohust märsid, viisud, rangipuud ja härjaikked nr 5 magasinis. Foto: Uudo Rips, 1957. ERM Fk 1234:57

1234_69
ENSV TA Etnograafia Muuseumi (ERMi) hoone N. Burdenko tn 32 Tartus. Foto: Uudo Rips, juuni 1957. ERM Fk 1234:69

1234_84
Etnograafiamuuseumi töötajate laste nääripuu. Foto: K. Rohumets, 30. detsember 1959. ERM Fk 1234:84

1234_115
O. Laurits muusikariistade magasineerimiseks riiulit valmistamas. Foto: Toivo Pedak, 1960. ERM Fk 1234:115

1234_121
Loomingulise koostöö päevadest osavõtjad kuulamas vanema teadusliku töötaja Aino Voolmaa loengut teemal „Eesti rahvapärane ornament“, esemed paiknevad legendaarses siiberkapis. Foto: K. Rohumets, 20. veebruar 1960. ERM Fk 1234:121

1234_136
Etnograafiamuuseumi foto- ja raamatukogu uude ruumi kolimas. Foto: Toivo Pedak, 05. veebruar 1960. ERM Fk 1234:136

1273_86
ERMi foto- ja raamatukogu. Vasakult laborant Endla Vaher, massilise kultuuritöö osakonna juhataja Grigori Kaljuvee, vanembibliograaf Ida Maavere. Foto: Uudo Rips, 1959. ERM Fk 1273:86

315952_ERM_Fk_1273_101
ERMi laborant Lehti Konsin magasineerimas Muhu, Hiiu, Kihnu, Harju- ja Järvamaa käiseid. Foto: Uudo Rips, 1959. ERM Fk 1273:101

2015_388
ERMi töötajad kohvilauas u 1972. a. Vasakult: A. Voolmaa, A. Brett, G. Tammepuu, E. Pedak, V. Konsin, E. Rästa, E. Astel. Fotograaf teadmata. ERM Fk 2015:388

Lisa kommentaar