Urmase lennukas idee: ERM-i uus maja paistku silma kosmosesse / Urmas Oja’s Spirited Idea: that the ENM’s new building should be visible from space

Tekst: Reimo Rehkli, kommunikatsioonispetsialist

„Öös on asju, on valgust, on ideid…“

 

2010. aastal, kui asusime koondama Eesti Rahva Muuseumi uue hoone suureks kommunikeerimise ideestikku, kaasasime mitmeid Eesti noori ja andekaid intellektuaale. Ühe vabatahtlikuna kirjutas kunstiajaloolane ja arhitektuurikriitik Urmas Oja:

„Noorte arhitektide julgelt Raadi lennuvälja jätkuna tõmmatud jõuline hoone on Eesti Rahva Muuseumile mänginud kätte võimaluse paista silma sõna otseses mõttes kosmosesse. Maa peal liikudes ja vahetult selle suure rajatise ümber jalutades ei tule muuseumi mastaap ning kaine kujund nii palju esile kui eemalt silmitsedes. Ent maa peal sellest eemale minna eriti ei saagi, et kogu selle hoone tohutus vaatevälja ära mahuks. Tuleb minna kaugemale.
See on tänapäeval aga äärmiselt lihtne. On ju olemas saavutus nimega Google Earth, mis pakub juba osalt kolmemõõtmelistki pilti. ERMi maja jõuline dimensioon paistab seal kindlasti silma ning selles keskkonnas saaks tollele ka mõnusasti virtuaalturundust teha. Suur seltskond inimesi istub kõikvõimalike suhtlusvõrgustike kõrval ka Google Earth’is, uurimaks, mis maakeral toimub, leidmaks erakordseid ning mõjuvaid momente. Nagu uppunud sõjalaevu ning allveelaevu Venemaa põhjarannikul ning kükloopiliste mõõtmetega kujundeid moodustavaid rajatisi.
Täna on Eestis taoliseks ehk vaid Linnahall Tallinnas, mille ristikujuline joonis astub kesklinnast otse vette. ERMi majasirge võiks olla veelgi jõulisem element, mida veebimaailmas promoda. Nõrkuseks ses tegevuses on kindlasti Raadi lennuvälja sõjanduslik taust, ent ka see on osa Eesti ajaloost ning vastupidi ehk just sobib eriliselt hästi meie kultuuri keerulise säilimise rõhutamiseks. Maja pikk katus sobiks pinnaks, millele moodustada sellises mõõtmes rahvuslikke sõnumeid või väljapanekuid, mis ka orbiidil tiirlevatele satelliitidele selgelt ära paistaks. ERMi hoonest võiks saada Eestile omalaadne tabloo taevasse!“

Tookord,  2010. aastal, mõistsime muuseumis, et tegemist on väga suurepärase ideega. Selle teostusest võiks saada installatsioonikunsti suurteos, kus Eesti rahva Muuseumi uue hoone katuselt kommunikeeritaks olulisi sõnumeid kogu maailma. Selle idee teostamisele saaks kaasa aidata paljud  inimesed ja firmad, kes sooviks oma lennukaid teostusideid ja –oskusi rahvuskehandi huvides rakendada, et jutustada sellest, kes me oleme.
Urmas ise lahkus 20. augustil, aga tema idee elab.

In English:

“Things in the night, the light, the ideas…”

In 2010, when we started collecting ideas for the communication of the ENM’s new building, several young and talented Estonian intellectuals were involved in the process. Urmas Oja, an historian of art and an architecture critic was one those who wrote to us.

“The young architects’ powerful building boldly drawn as a continuation of the Raadi Airfield has given the Estonian National Museum a possibility to be seen from space. When walking on the ground around the building one does not fully comprehend its size as one would from a distance. But on the ground one can not go very far so that the whole building in its massiveness would still fully fit in the field of view. One has to go even further.

This is fairly easy nowadays. We have Google Earth that already in part offers three-dimensional images. The powerful design of the ENM’s building would definitely stand out there and this is a good opportunity for virtual marketing. In addition to other social networking sites a reasonable amount of people are also actively on Google Earth to explore what is going on all over the Earth and to find extraordinary and impressive monuments, such as sunken submarines near the Northern coast of Russia, or buildings that form patterns of giant dimensions.

The only such building now in Estonia is Linnahall in Tallinn with its rectangular shape stepping right from the city centre into the sea. The long straight building of the ENM could be an even more powerful element to promote online. Its weakness is definitely the military background of the Raadi Airfield, but this is part of the Estonian history and vice versa, therefore it is perfect for emphasising the preservation of our complex cultural background. The long roof of the building is excellent for national messages, or art exhibitions, that would even be visible to the satellites in orbit. The ENM’s building could be a unique Estonian display into the sky!”

Back then, in 2010, we, the employees of the museum, understood what a great idea this was. This could become a great work of installation art, where important messages are sent to the world from the rooftop of the new building of the Estonian National Museum. Many people and companies who want to use their spirited ideas and skills to narrate about who we are could contribute into the realisation of this idea.

Tragically, Urmas died, at the age of 30, on the 20th of August, 2012, but his idea is still alive.


Lisa kommentaar