Auhinnatud muuseumimõtted Dubrovnikust

Tekst: Mariliis Vaks, konservaator

The Best in Heritage on rahvusvaheline konverents, mis toimub iga aasta septembrikuus Horvaatias Dubrovnikus. Konverentsi eesmärgiks on tunnustada parimaid muuseumi-, pärandi- ja konserveerimisprojekte ning anda selle ala spetsialistidele võimalus kogemuste ning kontaktide vahetamiseks. Üritus on väga laiahaardeline, kaasates erinevaid pärandikäsitlusi üle maailma.

Dubrovnik
Aadria mere ääres asuv Dubrovniku vanalinn kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse.

Tänavusügisesel konverentsil astus üles 24 projekti. Teemad varieerusid muuseumipedagoogikast innovaatiliste lahendusteni näituseruumis.

Lühikese videotutvuste käsitletud teemadest leiab siit:

Järgnevalt keskendun viiele meeldejäävamale ettekandele, mis mind kui muuseumitöötajat ERMi uue maja ootuses kõige enam kõnetasid.

1. Seeking To Encourage Creative, Open And Unbiased Discussion (Julgustades loovat, avatud ning eelarvamusteta arutelu)

Jan Kindler, Militärhistorisches Museum der Bundeswehr (MHM)
Dresden, Saksamaa
European Museum Academy – Micheletti Award 2013 laureate

MilitŠrhistorischen Museums in Dresden der Bundeswehr in Dresden
Muuseumihoone on tekitanud sama palju diskussiooni kui selle sisu.

Militärhistorisches Museum der Bundeswehr (MHM) on üks nendest muuseumidest, mille hoonest räägitakse vähemalt sama palju kui selle sisust. 1877. aastast pärinevale arsenalihoonele valmis 2011. aastal ameerika juudi päritolu arhitekti Daniel Libeskindi laiendus, mis muutis hoone välisilmet täielikult.

Uus asümmeetriline klaasist näituseruum läbib vana ajaloolist hoonet kiiluna ning katab osaliselt selle ajaloolise fassaadi. Uues osas on võimalik välja panna suuri ja raskeid eksponaate. Samas on uus osa ise kogu näituse monumentaalseim eksponaat, sümboliseerides ühtaegu arsenali jõudu ning sõja valu. Seega ei ole Libeskindi uus ehitis ainult arhitektuur, vaid ka (sotsiaalne) skulptuur.

Jan Kindler nentis oma ettekandes, et algul ei olnud muuseumi uus laiendus kohalikule kogukonnale vastuvõetav, kuid muuseum on teinud palju selgitustööd hoone kontseptsiooni avamiseks.

Tõenäoliselt on sama töö ees ka ERMil, kes peaks juba praegu uue maja kontseptsiooni kogukonnale rohkem ja teadlikumalt lahti seletama ning mõtestama.

2. Building Bridges With Communities (Sidemete loomine kogukondadega)

Carl Depauw, Museum aan de Stroom (MAS)
Antwerp, Belgia
European Museum Forum / Silletto Prize 2013

r0-8c-581-353-15784-inhoud-mas-museum-stroom-antwerpen-sarah-blee
MAS Museum aan de Stroom Antwerpenis.

Museum aan de Stroom ehk muuseum „liikumises“ on uus muuseum Antwerpenis. Alates avamisest aastal 2011 on nende eesmärgiks rääkida lugusid linnast ja selle elanikest, nii minevikust, olevikust kui ka tulevikust. Muuseumi üheks põhiliseks suunaks on erinevad kaasavad projektid. Kuidas ja mida täpsemalt, tasub uurida nende koduleheküljelt.

3. Changing Minds (Muutes mõtlemist)

Alla Khatyukhina, Yaroslavl art museum
Yaroslav, Venemaa
ICOM Russia Award 2013 laureate

Jaroslavli muuseum
Jaroslavli kunstimuuseum algatas kursused tulevaste preestrite harimiseks.

Jaroslavli kunstimuuseumi ettekanne oli oma probleemiasetusega üks huvitavamaid, käsitledes ikoonide omandi ja säilitamise poliitikat ja võimalikke lahendusi. Probleem on universaalne – Jaroslavli kunstimuuseumis säilitatakse enam kui 2000 ikooni, mis pärinevad nõukogude perioodil kannatada saanud või hävitatud Jaroslavli oblasti kirikutest. Seoses kirikute positsiooni taastamisega nõukogude perioodi lõppedes, kerkis üles ka kirikuvarade tagastamise probleem. Vene Õigeusu Kirik nõuab oma varasid muuseumidest tagasi. Religioosse pärandi konserveerimise ja säilitamise küsimust on arutatud tuliselt – ilmselgelt on siin tugev huvide ning väärtuste konflikt – kirikule on ikoonid olulised kui religioossed objektid ning peaaegu täielikult on unustatud muuseumide roll nende ikoonide päästmisel, säilitamisel ning teaduslikul mõtestamisel, ehk siis see, tänu millele vanavene kunstiteosed meieni üldse säilinud on.

Jaroslavli kunstimuuseum on algatanud probleemi lahendamiseks koostöö Jaroslavli teoloogilise seminariga. Välja on töötatud kaks kursust Jaroslavli ajaloost ning museoloogiast tulevaste preestrite harimiseks, kasvatades nendes austust oma kultuuripärandi vastu ning mõistmaks muuseumi rolli selle hoidmises ja edendamises. Koostöö on olnud senini edukas, 2011.–2013. aastal on kursused läbinud 50 inimest, sh 18 seminaristi.

4. Videogames and Heritage: A Look At The Game Masters Exhibition (Videomängud ja (kultuuri)pärand: pilguheit Game Mastersi näitusele)

Russell Briggs, Australian Centre for Moving Image (ACMI)
Victoria, Austraalia
Museums Australia (Victoria) Award for Large Museums 2013 laureate

Kas videomängud on osa kultuuripärandist? Pärast Russel Briggsi ettekannet ei kahelnud selles ilmselt ka saalis istunud skeptik. Australian Centre for Moving Image (ACMI) on viinud maailmaturneele oma suurejoonelise näituse videomängudest ja nende loojatest.

  1. detsembrist 2014 kuni 20. aprillini 2015 on näitust võimalik näha Euroopas, Šoti Rahvusmuuseumis, Edinburghis. Samamoodi võiks ERM kaaluda näituse kutsumist oma uude majja.

5. Good Art Really Matters: Christchurch Art Gallery´s “Outer Spaces” (Hea kunst on tõepoolest oluline: Christchurchi kunstigalerii projekt „Outer Spaces“)

Jenny Harper, Christchurch Art Gallery
Christchurch, Uus-Meremaa
New Zealand 2013 Museum Awards laureate for Art exhibition

Christchurch Art Gallery võitis 2013. aastal rahvusliku preemia eeskujuliku kunstinäituse korraldamise eest. Hoolimata sellest, et galerii oma ruum on suletud, püüavad kunstigalerii töötajad tagada kunsti olemasolu linnas väljaspool galerii seinu projektiga „Outer Spaces“.

One thought on “Auhinnatud muuseumimõtted Dubrovnikust

  1. Sissekandes antud paar läbimõeldud näpunäidet oma muuseumile on ilmekas lisandväärtus, mida igalt meie reisilt tasuks lisaks lihtsalt uue info talletamisele alati kaasa võtta, et “patta panna”.

Lisa kommentaar