Raadi loss margil ja postkaardil

Eesti Rahva Muuseum margil ja ümbrikul.

Eve Aab, produtsent.

Tervikasja „Eesti Rahva Muuseum Raadil 100“ lõplik kavand. Kujundaja Triin Heimann. Foto: Arp Karm

Tervikasja esitlus on Eesti Rahva Muuseumis 13. mail 2023.

Sada aastat tagasi, 13. mail 1923 avas Eesti Rahva Muuseum esimese püsinäituse Raadi lossis.

Päewaleht (15. mai 1923) kirjutas: „Minewik ja olewik ühinewad ja need kokku loowad nüüdsest Raadi mõisast igale eestlasele armsa huwitawa wiibimise paiga. Eesti Rahwa Muuseumi awamine ise tõusis elawaks tunnistuseks selle üle, kui suures lugupidamises ta meie rahwa juures seisab. Umbes kolmekümne tervituskõne ja veel hulgama telegrammide osaliseks ei saa mitte iga uude majja kolija. Meie walitsus pea terwes koosseisus, kahe lähema naaberriigi saadikud, kogu meie ülikooli rohkearvuline õpejõudude hulk, meie kõrgema kohtu esitus, kogu akadeemilise pere esitus ühes rohkearwuliste organisatsioonidega. Eesti ajakirjandus, naaberriikide seltsid ja mitmesuguste kultuuri alade arendajad, omavalitsused, mitmesugused seltskondlised asutused ja organisatsioonid terwitasid Eesti Rahwa Muuseumi. /—/ Raske oleks kirjeldust anda selle üle, kuidas Eesti Rahva Muuseum oma uues kodus wälja näeb. Seda ei hakka ma tegema, ütlen ainult: juba üksi tema pärast maksab Tartu sõita. Kõik on üles seatud asjatundlikult, nii et kerge ülewaadet omandada, maitserikkalt, et silmal on lõbus Waadelda. Ja kui lõpmata palju suudab juba praegune muuseum pakkuda, olgugi et suur osa asjadest ruumipuudusel alles üles seadmata. Minge waadake ainult kord Eesti kannusid ja tahtmata hüüad: „Mis te küll kõik olete teinud!” Muuseumi kaudu wõime tungida oma rahva minewikku wahest kõige paremini, mille waral õpime hindama oma esiwanemate ilutunnet, tööarmastust, nende rõõmu, nende kurbdust ja mille kaudu wõime ka enesele tulewiku jaoks töödes ja ettewõtetes üles seada sihtisid.“

Eesti Rahva Muuseumi väärikale ajaloohetkele pühendas Eesti Post tervikasja „Eesti Rahva Muuseum Raadil 100“!

Tervikasja kujundamisel on kasutatud ERMi kogus olevat pildimaterjali, postmargi puhul aga Karl Akeli pilti 1920. aastate Raadi mõisahoonest. Esimese päeva templit ehib esmakordselt postiajaloos õllekapa motiiv. See õllekapp ise jõudis ERMi 1911. aastal Halliste kihelkonnast Kunise talust. Postiväljaande kujundas Triin Heimann. Tervikasi kannab numbrit 111.

Muuseumipoes on alates 13. maist 2023 kasutusel uus erikujundusega kalendertempel.

Tervikasi tööprotsessis. Foto: Arp Karm

Tervikasi tööprotsessis

Tervikasja kujundaja Triin Heimann on marke kujundanud juba alates 2005 aastast: „Toona käisin veel ülikoolis ja me tegime koostöös kursusekaaslase Jekaterina Vetrovaga esimese tervikasja kujunduse August Kitzbergi 150. sünniaastapäevaks. Sealt saigi alguse minu huvi markide kujundamise vastu ja tänu Eesti Postile olen neid juba omajagu teinud.

Eesti Rahva Muuseum on minu jaoks üks auväärne koht ja kultuuriline fenomen. Üks esimesi käegakatsutavaid kokkupuuteid muuseumieksponaatidega oli mul Eesti Kunstiakadeemias õppides, kui käisime suvepraktikal neid üles joonistamas. Joonistamise tehnika oli väga täpne ning nõudis kannatlikkust ja aega. Seda täpitamist tehti väga peene markeriga, nii et tulemuseks olid reaalsusele väga sarnased taiesed. Need tööd jäid muuseumile. See töö õpetas mulle palju, eelkõige kannatlikkust, aga kõige rohkem austust meie kultuuri vastu. Olen tänulik, et sain võimaluse anda oma panus tervikasja „Eesti Rahva Muuseum 100 aastat Raadil” kujundamisse.

Kujundusprotsess läks väga kiirelt ja sujuvalt. Tänu ERMi ja Eesti Posti inimestele oli juba pildimaterjal valmis kogutud. Tutvusin ERMi värskendatud visuaalse identiteedi disainikeelega, mis minu arvates töötab väga hästi kogu ajaloolise materjaliga ja on moodsalt mänguline. Ja siis asusingi oma töö lemmikosa juurde – hakkasin katsetama eri versioone, kuidas anda postkaardil edasi 1923. aasta muuseumi tunnet ja seda, milliseks on ta kujunenud aastaks 2023. Töötasin läbi mitmeid värvide ja graafiliste mustrite lahendusi. Postkaardi esiküljele kujundasin pildikollaaži 1923. aasta näitusest. Margile sai auväärse koha ERMi ajalooline hoone ehk Raadi mõisa pilt. Värvipaletist valisin välja kollase, mis on positiivne, julge ja iseteadlik. Loo kestvuse näitamiseks sai tervikasja tagumisele poolele fooniks varjukujutis ERMi uuest hoonest. Oluline element on ka tempel, millele joonistasin moodsa joonega õllekannu kujutise.“

Triin Heimann oma maakodus Noarootsis Paslepa külas. Selles väikeses muuseumis käib ta tihti inspiratsiooni ammutamas. Foto: erakogu

 

Eesti Rahva Muuseum margil ja ümbrikul

Eesti Post tõi 22. mail 2006 turule uue toote Minu Mark, mis on tellija pildiga kujundatud postmark.

Mäluväli 2006, poogen. Foto: Arp Karm

Minu Mark „Mälestuste väli“ ilmus juba 12. juulil 2006.

Filateelia kodulehelt võib lugeda, et tegemist on haruldusega, marke valmis piiratud hulk ja müügile tuli vaid 80 margistatud ümbrikku.

Margi „Mälestuste väli“ kujundusfail, kavandi autor Jane Liiv. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Meenutab ERMi peakunstnik Jane Liiv: „Minu Margi pildi kujundamisel kasutasin detaili äsja lõppenud ERMi arhitektuurivõistluse värskest võidutööst „Mälestuste väli” (“Memory Field”), mille autoriteks on DGT Architects (Dan Dorell, Lina Ghotmeh ja Tsuyoshi Tane). Margil on muuseumi sissepääsu joonis võistlustöö stendilt ja tollane ERMi logo. See miraažina värelev eskiis suurejoonelisest peasissepääsust ning võimsast varikatusest sobis hästi illustreerima Eesti Rahva Muuseumi kauaaegset unistust päris oma majast. Uue muuseumihoone valmimine jäi siis veel kümne aasta kaugusele.“

„Eesti Rahva Muuseum 100“, 14. aprill 2009. Kunstnik Vladimir Taiger. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Eesti Rahva Muuseumi juubelimargi lasi Eesti Post käibele 14. aprillil 2009. Margi kujundas Vladimir Taiger, margi tiraaž oli 100 000, trükiti trükikojas AS Vaba Maa. Filatelistid valisid selle aasta ilusamaks margiks!

Meenutab Vladimir Taiger: „Aasta oli siis 2009, kui sain ülesande kujundada ERMi 100 aasta juubeliks postmark. Võtsin ühendust proua Krista Aruga, kes oli siis muuseumi direktor, ja tema lahkel loal leppisime kokku kohtumise. Krista Aru rääkis ERMi eluolust, näitas imelisi kogusid ja tegi mind tuttavaks ERMi inimestega, kes jagasid lahkesti fotomaterjali muuseumi varandusest. Selle rohkus ehmatas esialgu, mulle tundus, et ei suudagi teemat hallata. Siis tuli mõte (ei tea kust), et mingit konkreetset eset või komplekti ma ei kasuta, vaid püüan leida sümboli. Rocca al Mare talumaja nurk, sõlg ja vaibafragment tundusid olevat sobilikud sümboliseerima meid eestlasi, seda, kust me pärit oleme ja mis esivanemad on meile pärandanud.“

A3-formaadis ERMi juubelimargi ainueksemplar. Foto: Arp Karm, ERM Fk 2928:483

Juubelimargi esitlus toimus 14. aprillil 2009 Postimuuseumis Rüütli tänaval Tartus. Molbertil on teadaolevalt Eesti suurima margi ainueksemplar A3-formaadis. Tavatust suurusest hoolimata oli see kleebitav ja igati kasutatav. Maksevahendina oli selle väärtus 5 krooni ja 50 senti.

Tartu Postimees kirjutas: „Eesti Rahva Muuseumi 100. aastapäeva auks välja lastud 100 000 tiraažiga markidest üks nõuab lauasuurust ümbrikku! /—/ „Tegelikult oli hea, et mind piirangutega ei kammitsetud,“ sõnas Taiger. „Ma ei tea, kas mu mõte arusaadav on, aga eestlased on ju pärit talutarest ning sõlg on nende ehtekunstis see läbiv ese. Ja nii ma paningi sõle margile nii, et talutare nurgas olev palgiots oma mustriga sealt läbi kumab“. Küsimuse peale, mis Vladimir Taiger arvab Eesti Rahva Muuseumile kingitud originaalmargi suurendusest A3-formaadis, vastas Taiger, et marki luues ta seda ei teadnud. „See on olnud Eesti Posti õnnelik leid, ja see oli mullegi meeldiv üllatus.““

Hetk margiesitluselt ERMi postimuuseumis 14. aprillil 2009. „Eesti Rahva Muuseumi direktor Krista Aru ütles tavatut kingitust Eesti Posti juhatuse esimehelt Ahti Kallastelt vastu võttes, et kui ta selle margi kunagi ümbrikule kleebib, siis peab see olema üks väga hea kiri, näiteks kutse kord valmivasse ERMi uude majja.“ Foto: Arp Karm, ERM Fk 2928:491

Vladimir Taiger annab „Eesti Rahva Muuseum 100“ margiesitlusel ümbrikule autogrammi. Foto: Alar Madisson

Esimese päeva ümbrik (FDC) „Eesti Rahva Muuseum 100“, 14. aprill 2009. Kunstnik Vladimir Taiger. Ümbrikul Eesti Rahva Muuseumi uue hoone sissepääsu eskiis. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

 

Pargipoogen „Eesti Rahva Muuseum 100“, 14. aprill 2009. Kunstnik Vladimir Taiger. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Infokaart „Eesti Rahva Muuseum 100“, 14. aprill 2009. Kunstnik Vladimir Taiger. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Mõned esemed uue maja nurgakivi ajakapsli jaoks ERMi endise näitusemaja fuajees Kuperjanovi tänav, 30. aprill 2013. Foto: erakogu

Pidulik hetk kunagise näitusemaja fuajees Kuperjanovi tänaval 30. aprillil 2013. ERMi direktor Tõnis Lukas näitab esemeid, mis läksid uue maja nurgakivi ajakapslisse. Nende hulgas oli ka ainulaadne kõrvaltempel „Eesti Rahva Muuseumi uue hoone nurgakivi paigaldamine 30. aprillil 2013“, mis oli kasutusel samal päeval ajavahemikus kell 11.00–16.30. Foto: erakogu

Roostevabast terasest nurgakivi ajakapslisse pandi ERMi asutamisdokumendi koopia, ERMi juubeliaasta meenemünt – kodarraha, Jakob Hurda pildiga kümnekroonine, ilusaimaks Eesti rahatäheks tunnistatud helesinine Koidula pildiga sajakroonine, pihlakaoksast toos soolaga, hõimurahvastelt muuseumile kingitud koduhoidja, Eesti Vabariigi põhiseadus, ERMi ajalehe Värati kaks numbrit, kõrvaltempel „Eesti Rahva Muuseumi uue hoone nurgakivi paigaldamine 30. aprillil 2013“ ja esimese päeva ümbrik „Eesti esimene satelliit“. Foto: erakogu

Kõrvaltempel „Eesti Rahva Muuseumi uue hoone nurgakivi paigaldamine 30. aprillil 2013“. Kujundas Merike Tamm. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Mark, 2016, hind 1.50 . 1. oktoobril 2016 lasi Eesti Post ERMi uue maja avamise puhul käibele margi „Eesti Rahva Muuseum“. Kunstnik Indrek Ilves, tiraaž 30 000, trükikoda AS Vaba Maa. Ajavahemikul 1. oktoober kuni 11. november 2017 müüdi muuseumipoes 2000 marki. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Margi „Eesti Rahva Muuseum“ kunstnik Indrek Ilves meenutab: „Esimene kord, kui ERMi uut hoonet oma silmaga nägin, oli paar kuud enne selle avamist 2016. aasta suvel. Tulime koos Ain Muldmaa ja Lembit Lõhmusega Põlvast filateelianäituselt ja tegime peatuse Raadil. Kõik oli loomulikult veel pooleli ja territoorium aiaga piiratud, aga pugesime kuidagi aedade vahelt hoonele lähemale ja saime teha päris mitme nurga pealt fotosid. Ilm oli küll suvine, aga osaliselt pilves ning põnev oli näha kuidas n-ö klaasist hoone fassaad vastavalt valgusele oma värvi muudab – ühel hetkel sinakas-roheline, siis ootamatult täiesti must. Et mitte turvameestele vahele jääda, olime sunnitud ehitustandrilt kiirelt lahkuma ning edasi Tallinna poole kihutama. Aga esmamulje oli võimas!

Pärast vaatasin kõik fotod läbi ning hakkasin mõtlema, mis stiilis postmark luua. Lihtsam variant oleks olnud kasutada mõnda fotot, aga mulle pole kunagi meeldinud lihtsamat vastupanuteed minna. Oluline oli kindlasti leida postmargi jaoks õige formaat, sest hoone ise on ju väga pikk ning soov oli see ära paigutada. Kui ainult osaliselt hoonet ja mõnd detaili näidata, siis see ei oleks olnud minu hinnangul aus arhitektide suhtes. See oli tol hetkel suurim võimalik margiformaat, mida trükikoda Vaba Maa oli suuteline perforeerima. Samuti ka minu kujundatud postmarkidest esimene selles suuruses.

Minu jaoks oli tähtis veel see, et kujundus oleks rõõmus ja värviküllane nagu meie kultuur ning tekitaks võimalikult paljudes inimestes positiivseid emotsioone. Loodetavasti see nii oli ka. Aga kõigile ei saa meeldida ja nii nagu paljude asjadega siin maailmas, on igaühel õigus oma arvamusele… Kindlasti oleks mõni teine kunstnik lahendanud selle ülesande hoopis teisiti.

Mul on hea meel, et selle postmargi suurendus oli muuseumipoes pikalt väljas ja kõigile nähtav.“

Margipoogen „Eesti Rahva Muuseum“, 1. oktoober 2016. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Esimese päeva ümbrik (FDC). „Eesti Rahva Muuseum“, 1.oktoober 2016. Kunstnik Indrek Ilves. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Esimese päeva ümbriku tagumine pool (FDC). „Eesti Rahva Muuseum“, 1. oktoober 2016. Kunstnik Indrek Ilves. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Infokaart „Eesti Rahva Muuseum“, 1. oktoober 2016. Kunstnik Indrek Ilves. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Indrek Ilves: „Joonistasin mitu rakurssi pliiatsiga läbi, et arhitektide loomingut ja hoonet paremini tunnetada, ning otsustasin lõpuks kõik vektorgraafikas arvutiga luua ehk põhimõtteliselt kogu hoone digitaalselt uuesti nii-öelda valmis ehitada.“ Foto: Indrek Ilves

Hetk enne margi esitlemist hoiab kujundaja Indrek Ilves sümboolselt ERMi süles, otsekui rõhutades, et margid ei kao kuhugi. Foto: Jana Ilves

Inimesed arvavad, et ega mark ole muud kui üks hästi pisikene pilt või joonistus. Indrek Ilvese mõtteid saab lähemalt lugeda loostÕnnemärgiga uus miniatuur – ERMi mark“.

ERMi uue maja avamisele pühendatud margi esitlus 1. oktoobril 2016. Pildil vasakult ERMi direktor Tõnis Lukas, margi kujundaja Indrek Ilves ja Ain Muldmaa Eesti Postist. Foto: Arp Karm

Minu Mark. Eesti Rahva Muuseum, 7. november 2017. Margil oli kaks nominaali: 0.65 ja 1.50 eurot. ERMi peakunstnik Jane Liiv: „2017. aastal kujundasin taas Minu Margi seeria jaoks ERMi postmargi. Kasutasin BTH Studio droonifotot muuseumist. Foto on tehtud 2017. aastal ja on selles mõttes nüüdseks juba märgiline ajaloodokument, et siis polnud veel ERMi ümbrusse teisi maju ehitatud. Nii on hästi näha seda ümbritsev poollooduslik sügismaastik, millesse lõikuvad vanad Nõukogude sõjalennuvälja betoonteed ning lennukite varjeks kuhjatud muldkehad. Margil on ka ERMi uus logo, mille kujundas muuseumile 2014. aastal disainibüroo Velvet.“ ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Minu Mark. Eesti Rahva Muuseum, 7. november 2017. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Margipoogen. Minu Mark „Eesti Rahva Muuseum“, 7. november 2017. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Margipoogen. Minu Mark „Eesti Rahva Muuseum“, 7. november 2017. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Tervikasi. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA XXV näitus, 14.–16. juuli 2017. Kujundaja Indrek Ilves. Minu mark. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA XXV näitus. Esimese päeva tempel. Kujundaja Lembit Lõhmus. Filateelianäitus toimus Eesti Rahva Muuseumis. Andrus Martini erakogu. Foto: Arp Karm

 

 

Eraümbrik. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA XXV näitus, 14.–16. juuli 2017. Minu mark. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA XXV näitus. Andrus Martini erakogu. Foto: Arp Karm

Erapostkaart. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA XXV näitus, 14.–16. juuli 2017. Minu Mark. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA XXV näitus. Esimese päeva tempel ja näituse logo. Foto: Andrus Martini erakogu

Eraümbrik. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA XXV näitus, 14.–16. juuli 2017. Minu Mark. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA XXV näitus. Esimese päeva tempel ja näituse logo. Foto: Andrus Martini erakogu

Erapostkaart. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA XXV näitus, 14.–16. juuli 2017. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA XXV näitus „Minu Mark“ ja logo. Foto: Andrus Martini erakogu

Eraümbrik. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA XXV näitus, 14.–16. juuli 2017. Mark „Eesti Rahva Muuseum“ ja kõrvaltempel „Eesti Rahva Muuseum“. Kujundas Merike Tamm. Foto: Andrus Martini erakogu

Esimese päeva ümbrik, 1. oktoober 2016. Minu Mark „Eesti Rahva Muuseum“, 8. aprill 2019, nominaal 1.50 eurot. Erikujundusega kalendertempel „Eesti Rahva Muuseum“. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Esimese päeva ümbrik, 1. oktoober 2016. Minu Mark „Eesti Rahva Muuseum“, 8. aprill 2019, nominaal 0.65 eurot. Erikujundusega kalendertempel „Eesti Rahva Muuseum“. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Minu Mark. „Eesti Rahva Muuseum“, 8. aprill 2019. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Margipoogen. Minu Mark. „Eesti Rahva Muuseum“, 8. aprill 2019, nominaaliga 0.90 eurot. 2019 aastal kujundas ERMi kunstnik Merike Tamm muuseumi 110. juubeliaasta margi. Margil on fotograaf Tanel Kindsigo 2018. aastal tehtud droonifoto ning ERMi juubeliaasta logo (kunstniku edasiarendus). Kirja saatmise tariif muutus 31. mail 2020: sisemaine 0.90, rahvusvaheline 1.90 eurot. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Minu Mark. „Eesti Rahva Muuseum“, 8. aprill 2019. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Margipoogen. Minu Mark „Eesti Rahva Muuseum“, 8. aprill 2019, nominaal 1.90 eurot. ERMi kogu. Foto: Arp Karm

Esimese päeva tempel. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi Estonia XXVI näitus, 10.–12. juuli 2020. Templi kujundas Lembit Lõhmus. Filateelianäitus toimus ERMis. Esimese päeva ümbrik „Eesti Rahva Muuseum“. Minu Mark „Eesti Rahva Muuseum“, 8. aprill 2019, erikujundusega kalendertempel (kujundas Lembit Lõhmus). Foto: Andrus Martini erakogu

Tervikasi. Filateelianäitus Estonia 2020. 10. aprill 2020. Kujundaja Indrek Ilves. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi Estonia XXVI näitus, 10.–12.07.2020, toimus ERMis. Minu Mark. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi Estonia XXVI näitus, 12.–15. juuli 2020. Kujundaja Indrek Ilves, foto autor Krister Rajandu. Esimese päeva tempel ja erikujundusega kalendertempel, kujundaja Indrek Ilves. Foto: Andrus Martini erakogu

Eraümbrik. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi Estonia XXVI näitus, 12.–15. juuli 2020. Mark „Eesti Rahva Muuseum“, erikujundusega kalendertempel: Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi Estonia XXVI näitus, 12.–15. juuli 2020. Foto: Andrus Martini erakogu

Eraümbrik. Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi Estonia XXVI näitus, 12.–15. juuli 2020. Minu Mark „Eesti Rahva Muuseum“ (0.65 eurot), erikujundusega kalendertempel „Eesti Rahva Muuseum”: Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi Estonia XXVI näitus, 12.–15. juuli 2020. Foto: Andrus Martini erakogu

 

***

Ülevaate tegi Eve Aab 

Fototööd Arp Karm
Toimetaja Karin Kastehein

 

Täname Peeter Pärna ja Andrus Martinit!

Lisa kommentaar