Väike Hans Voolmanni (Voolmaa) lihavõttekaartide välimääraja

Tiina Tael, ERMi peaarhivaar.

Vanadel tähtpäeva fotopostkaartidel ei ole alati märget fotograafi kohta. Teame küll Jaan Kristini, Karl Noormägi, Hilja Rieti ja Karl Akeli tähtpäevakaarte, kuid Hans Voolmanni nimi on tõenäoliselt selles vallas tundmatu. Küllap on aga paljudel inimestel perekonnaalbumis grupipilte, kohavaateid või portreid, mis on valminud tema fotostuudios. ERMi fotokogus oli selliseid pilte kümme. Kui saadi Hans Voolmanni klaasnegatiivide kogu, lisandus kohe 1613 pilti. Negatiivid on suuremalt osalt perekonnapärandist, näiteks abikaasat Helmit on jäädvustatud enam kui 200, tütar Vaidat ligi 500 pildil. Piltide abil saame tuttavaks ka Voolmanni teiste sugulastega ning ta endagagi.

Hans Voolmann abikaasa ja tütrega. ERM Fk 2957:60

Hans Voolmann sündis 12. augustil 1896 Läänemaal Kullamaa kihelkonnas Jõeääre külas. Fotograafiat õppis ta 1913–1915 Tallinnas August Vinnali juures, seejärel jätkas pealinnas kutselise fotograafina. Voolmanni fotostuudio asus Viru tn 13, hiljem Lõuna tn 31. 1940. aastal eestistas ta perekonnanime Voolmaaks. H. Voolmaa suri 27. detsembril 1955.

Eesti Rahva Muuseumi fotokogus on Voolmannilt 70 klaasnegatiivi, millel lihavõttepühade kompositsioon. Tõenäoliselt valmistas ta seesuguseid postkaarte rohkemgi, sest paljudel anonüümsetel postkaartidel on samad detailid, ent kompositsioon varieerub natuke. Arvatavasti valmisid need postkaardid tema enda töökojas, kuid on ka trükitud postkaarte, mis on tehtud mõne kirjastaja juures, näiteks järgnev postkaart, mis on leitud internetist.

Sama postkaardi originaal klaasnegatiivina. ERM Fk 2957:1212

Järgmise ERMi postkaardikogus oleva lihavõttekaardi puhul ei ole ka kahtlust, sest algallikas on käeulatuses ja täiesti identne.

Postkaart 1938. aasta templiga. ERM Pk 2:5/149

Lihavõttekompositsioon tibu, tulpide ja munadega. ERM Fk 2957:1211

Siin ja edaspidi on kõik ERM Fk tähisega pildid klaasnegatiivid.

Ka järgmine postkaart tundus vaasi ja raamatu tõttu tuttav ega kulunudki palju aega, et fotokogust selle algallikas leida. Negatiivid on enamasti dateeritud aega ligikaudu 1927–1930, kuid postkaartide kasutamisaja järgi võiks arvata, et need valmisid pigem 1930ndate keskpaiga paiku.

Lihavõttekompositsioon paju- ja kaseurbade, raamatu ja tibuga. ERM Fk 2957:1232

Sama vaasi veidi teistsuguste lisanditega kohtame teistelgi klaasnegatiividel.

Lihavõttekompositsioon kaseurbade, nartsisside ja raamatuga. ERM Fk 2957:1301

Lihavõttekompositsioon nartsisside, tibude ja munadega. ERM Fk 2957:1224

Järgmisel postkaardil, millele leiame fotokogust identse paarilise negatiivi näol, on munakoortest väljakoorunud tibud märtsikellukestega. Mõlemaid detaile on Voolmann kasutanud postkaartidel teisteski kompositsioonides.

Postkaarti on sõnumi saatmiseks kasutatud 1941. aastal. ERM Pk 2:5/219

Lihavõttekompositsioon märtsikellukeste ja tibudega. ERM Fk 2957:1227

Järgmised kaks postkaarti viivad jäljeküti aga pikemale teekonnale. Kuigi identseid negatiive ei ole säilinud ega saa olla täiesti kindel, kas mõni teinegi fotograaf ei kasutanud samu atribuute, kalduvad jäljed viima ikkagi Hans Voolmannini.

Postkaarti on kasutatud 1938. Arvatav autor Hans Voolmann. ERM Pk 2:5/48

Fotokompositsioon kasetohuvaasis nartsisside, rahvarõivais tüdruku, jänese ja munakorviga. Postkaarti on kasutatud 1938. Arvatav autor Hans Voolmann. ERM Pk 2:5/38

Viimase postkaardi juhtlõngu võib leida negatiividelt:

Lihavõttekompositsioon jänesetopise ja nukuga. ERM Fk 2957:789

Lihavõttekompositsioon kunsttibu ja -kasega. ERM Fk 2957:788

Kui eelnevalt tuvastasime jänese ja kasetohuvaasi, siis järgnev foto viitab, et tüdruk postkaardil võib olla fotograafi tütar Vaida – rõivad on samad, kuid pärg erineb, samuti paistab portreel olev tüdruk natuke vanem.

Ateljeefoto Hans Voolmanni tütrest Vaidast rahvariietes. ERM Fk 2957:117

MUISi andmebaasist leitud Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide fotopostkaart viib aga järeldusele, et need kaks postkaarti on pildistanud sama autor samal ajal. Kui Läänemaa muuseumi postkaardil näeme kana, siis kana on ka ERMi negatiividel, samuti on lihavõttekaartidel kasutatud jäneseid.

Lihavõttekompositsioon kanaga korvis. ERM Fk 2957:786

Voolmanni negatiivide kirjeldamisel meenutas fotograafi tütar Vaida, et kui nad elasid Nõmmel, võttis ema paar kana, sest tütar tahtis neid kangesti. Kanad ei munenud üldse, kuid üht musta-valgekirjut on lihavõttefotodel palju pildistatud. Lõpuks antud kana ühele tädile Keilast, kes Voolmanni perele koort tõi.

Lihavõttekompositsioon pajuurbade ja jänesega. ERM Fk 2957:927

Lihavõttekompositsioon lihavõttejäneste ja pajuurbadega. ERM Fk 2957:787

Lihavõttekompositsioon kostümeeritud jänesetopise ja pajuurbadega. ERM Fk 2957:785

Ka järgmisele ERMi postkaardikogus olevale kaardile ei ole negatiivina täpset vastet leida. Ent märkame sama vaasi ning teades juba natuke fotograafi käekirja järgi, et tema postkaartidel on erinevates vaasides sarnaseid urvaoksi, kaldub postkaardi päritolu taas Voolmannile viitavat.

Visiitformaadis postkaart. Arvatav autor Hans Voolmann. ERM Pk 2:5/71

Lihavõttekompositsioon kaseurbadega. ERM Fk 2957:1210

Lihavõttekompositsioon kaseurbade ja munaga. ERM Fk 2957:1225

Järgmise postkaardi osas on kahtlusi rohkem, ehkki nii vaas kui urvad osutavad Voolmannile.

Postkaarti on kasutatud u 1930–1940. ERM Pk 2:5/60

Ning postkaardi sõsaraid negatiivide hulgast:

Lihavõttekompositsioon kaseurbade ja tibudega. ERM Fk 2957:1229

Lihavõttekompositsioon kaseurbade ja tibudega. ERM Fk 2957:1220

Järgnevalt vaatame teisi Voolmanni negatiive, tutvume nendel olevate vaaside, vaagnate ja korvidega, et aidata tuvastada võimalikke Voolmanni postkaarte.

Lihavõttekompositsioon Eesti lipuga. ERM Fk 2957:912

Lihavõttekompositsioon märtsikellukeste ja värvitud munaga. ERM Fk 2957:929

Lihavõttekompositsioon kaseurbade ja tibudega. ERM Fk 2957:1243

Lihavõttekompositsioon kaseurbade ja tibuga. ERM Fk 2957:1209

Lihavõttekompositsioon paju- ja kaseurbadega. ERM Fk 2957:1228

Lihavõttekompositsioon pajuurbade ja munadega. ERM Fk 2957:1207

Lihavõttekompositsioon munakorvi ja nartsissidega. ERM Fk 2957:1221

Lihavõttekompositsioon õllekannu, tulpide ja munadega. ERM Fk 2957:1234

Lihavõttekompositsioon munakorvi ja pajuurbadega. ERM Fk 2957:1217

Lihavõttekompositsioon munakorvi, tibu ja piibuga. ERM Fk 2957:1236

Lihavõttekompositsioon pajuurbade, leiva, pasha ja munadega. ERM Fk 2957:1239

Lihavõttekompositsioon maikellukeste, veini ja tibudega. ERM Fk 2957:1230

Lihavõttekompositsioon tibudega. ERM Fk 2957:1238

Mängulised on Voolmanni postkaardid tibudega, keda pannakse pesasse, munast kooruma, täringuid mängima, portselanist elevandiga sõbrustama või jäneste armeed juhatama. Tähelepanu tuleks pöörata ka juures olevatele lilledele ja okstele.

Lihavõttekompositsioon maikellukese, nartsissi ja tibudega. ERM Fk 2957:1300

Lihavõttekompositsioon pajuurbade, nartsisside ja tibudega. ERM Fk 2957:1213

Lihavõttekompositsioon maikellukeste, täringute ja tibudega. ERM Fk 2957:1298

Lihavõttekompositsioon kaseurbade, tibude ja munaga. ERM Fk 2957:1302

Lihavõttekompositsioon tibu ja jänestega. ERM Fk 2957:1242

Eelneva pildigalerii põhjal on selgunud lilled ja oksad, mida Voolmann enim kasutas: nartsissid, märtsikellukesed, ka maikellukesed, pajutibud ja kaseurvad. Mõnel postkaardil võibki olla üksnes kimp nende taimedega.

Lihavõttekompositsioon kase- ja pajuurbadega. ERM Fk 2957:780

Lihavõttekompositsioon pajuurbade ja nartsissidega. ERM Fk 2957:783

Lihavõttekompositsioon pajuurbade ja tibudega. ERM Fk 2957:1233

Lihavõttekompositsioon kase- ja pajuurbadega. ERM Fk 2957:1304

Voolmanni lihavõttepostkaartidel näib olevat veel üks firmamärk: pajuoksad või märtsikellukesed kompositsioonis linnavaatelise fotoga, mille autor on tõenäoliselt ta ise.

Lihavõttekaardi kavand pajuurbade ja vaatega Estonia teatrile. ERM Fk 2957:1331

Lihavõttekaardi kavand pajuurbade ja vaatega Pikale Hermannile. ERM Fk 2957:1336

Häid pühi!

Lisa kommentaar