MOI! ehk mõjukad muuseumid

Autor: ERMi teadusdirektor Pille Runnel.

Eesti Rahva Muuseum osaleb rahvusvahelises Loov Euroopa koostööprojektis „Mõjukad muuseumid“ (MOI!,  Museums of Impact). Detsembris algava ühistegevuse kaugem eesmärk on suurendada muuseumide mõju ja nii kogu Euroopas.

Kultuuril ja kultuuripärandil on suur potentsiaal säästlikuma, tolerantsema ja avatuma ühiskonna loomisel. Muuseumid panustavad inimeste heaolusse, aga on ka kultuurilise loovuse ja uute ideede allikaks. Lisaks on neil oluline sotsiaalne ja majanduslik mõju ning ennustatakse, et see muutub tulevikus veelgi suuremaks.

Muuseumide vajalikkus ühiskonnas on järjest enam seotud oskusega suhelda kogukondade ja külastajatega; planeerida oma tegevust nii, et see oleks ühiskonna jaoks võimalikult asjakohane. Selline inimeste, mitte muuseumide keskne vaade tuleks sisse kirjutada ka arengukavadesse ja enesehindamise mudelitesse. Paljudes Euroopa riikides on muuseumivaldkonnas kasutusel kvaliteedi hindamise mudelid, mis tegelevad eelkõige organisatsiooni tegevusvaldkondade tulemuslikkuse hindamisega, näiteks nagu kogude haldamine, näituste või teadustöö kvaliteet. Märksa asjalikum oleks leida aga lähenemine, mis aitaks hinnata, kuidas organisatsioon tervikuna toimib ja milline on selle mõju ühiskonnale. Sellised mudelid vajavad aga alles loomist.

Projekti partnerid püüavad üheskoos välja arendada muuseumide enesehindamise ja kvaliteedi arendamise tööriista, mis toetaks uusi juhtimisviise ja strateegilist tegutsemist. Siin avaldubki MOI! uuenduslik eesmärk. Kui suudame öelda, kas muuseumide pakutu on kvaliteetne, siis kas oskame ka hinnata selle mõju? Kuidas saaksid mäluasutused paremini hinnata, millised nende tegevustest on mõju saavutamisel teistest tõhusamad ja olulisemad ning millised neist peavad vastu ka pikemas perspektiivis?

Nõuandva raamistiku väljatöötamiseks kohtuvad partnerid esmalt mitu korda töötubade vormis. Seejärel katsetatakse mudelit mitmes Euroopa muuseumis koostöös nende endiga, samuti korraldatakse kohapealsetele töötajatele avatud foorumeid. Lõpuks valmib enesehindamise tööriist, mis aitab näha oma tegevust demokraatlikest, uuenduslikest ja kaasavatest aspektidest, et vastata tulevikus veelgi paremini ühiskonna, kogukonna ja külastajate vajadustele.

Projekti partnerid on pärit kõikjalt üle Euroopa. Teiste seas võib lisaks juhtpartnerile Soome Muuseumiametile (Museovirasto) esile tuua näiteks Euroopa muuseumide võrgustikku koordineeriva organisatsiooni NEMO, mis pidas oma aastakonverentsi 7.–9. novembril Tartus Eesti Rahva Muuseumis, teemaks muuseumide tulevik, arengueesmärgid ja võimalused.

NEMO konverents ERMis, foto autor Berta Jänes

Lisa kommentaar