“Truu puhas süda ilma peal on kõige kallim wara”

Eve Aab, produtsent
Helve Schasmin, koguhoidja
Maarja Vaikmaa, sisuturunduse spetsialist

Ehkki paavst Gelasius nimetas 14. veebruari valentinipäevaks ja Valentini armastajate patrooniks juba 496. aastal, jõudis sõbrapäev Eestisse tähtpäevana alles 1980ndate lõpul Soomest. Armastusavalduste saatmine posti teel pole aga aega ega tähtpäeva põhjuseks küsinud. Allpool armuavaldusi – mõni kelmikam, mõni lüüriline – Vabadussõja päevilt.

Rindepost. Postkaart kõrvaltempliga 6 PIIRI KÜTI PATALJON / Kirjadele (ERM PM/PA Va 2:209)

Neiu Adele!

Kiri saawutu tänase meelespidamise eest. Arvasin mind kui enda tundmata tuttawad üsna ära unustatud olevad, aga eksisin suuresti, sain ju täna suure pikka kirja ja muidugist uudistega. Väga palju tänuwõlgmisi Teile selle hää meelespidamise eest, sest on ju üks ainus sõduri meelelahutus neiudelt kirja saada ja jällegi wastust kriipselda, et sellega elu natikesse lõbusamaks teha. Olgu nii kuldsu ja kriipseldagu wastust, eks? Kõigeparem.

Rindepost. Postkaart kõrvaltempliga Kindluse Raske Suurtükiwäe Diwisjon. (ERM PM/PA Va 2:508)

Truu puhas süda ilma peal
on kõige kallim wara.
Ja kui sa seda oled leind
Ei seda keegi riisu ära.

Südamlik soe tervitus
Meelespidaja M.

Rindepost. Postkaart kõrvaltempliga 7 jalawäe polk / Kirjade jaoks; 7 jalawäe polgu / Ratsa luurajate Komandu Ülem (ERM PM/PA Va 2:415)

Tiblakene!

Mis Sa müdistad sääl, on juba siia kuulda, kui amesseerid ringi, nii et küll saab. Lähemal ajal sõidan Tallinna, kus põmmeltame siis weikeselt. Elu on siin nii kurati igapäevane, et päris ära tüütab kohe, aga mis sääl pärata, ei ole kedagi siin pigistada, sest kurb lugu. Kui sinna sõidan, siis pigistan kõwemini. Kõiki hääd!

Mudin tublisti
Heino

Rindepost. Postkaart kõrvaltempliga 1. tiwisi tagawara pataljoni / Õpe Kamando (ERM PM/PA Va 2:582)

Sinuta kui pikad
On mulle päewad ööd
Igawad ja kurwad
Kui magan ehk teen tööd

Teid terwitades
Gustaw

Rindepost. Postkaart kõrvaltempliga 1-se diwiisi tagawara bataljon / 2. ROOD (ERM PM/PA Va 2:589)

Nüüd on meil käsk ju käes
Pean sõta minema
Oh armas süda sinust
Pean ära lahkuma
Nöt aga ma Narwa sõitma

Palju terwistit koigitele teile
Jumalaga

1930ndatel liikus ka juhend postmargi keeles oma tunnete avaldamiseks.

Postmargi keel, trükitud 1930ndatel. Erakogu

Kas siinsel 1919. aasta kaardil on postmark juhuslikult või teadlikult nurga all kaardile kleebitud, teadsid ehk vaid kirjutajad ise.

Rindepost. Postkaart kõrvaltempliga (ERM PM/PA Va 2:160)

W.a Herra Lukk!

Soovin lõbusad ammiserimist Mustwe neidudega.

Teid tervitades
Helme

Lenni poolt tervisid

Lisa kommentaar