Soome-ugri püsinäitus „Uurali kaja“

Tekst: Art Leete, ERMi soome-ugri püsinäituse töögrupi liige 3D vaated: JAN&KEN OÜ Esimest korda mainitakse soome-ugrilasi ajalooallikates 1. sajandil ja alates 18. sajandist oleme olnud teadlaste uurimisobjektiks. 19. sajandi teisel poolel algas soome-ugri kultuurilise kogemuse rakendamine kaasaegses kultuurielus. Soome-ugri traditsioonide talletamine muuseumides on olnud üks selle arengu põhihoovusi. Soome-ugri vanavara hakati Eestisse koguma juba enne…