Baškortostani udmurtide palvused

Eva Toulouze,soome-ugri uuringute professor INALCO (Pariis), TÜ teadur Udmurdid sattusid Baškortostani erinevatel aegadel alates 17. sajandist, kui nad põgenesid tervete külade kaupa läänepoolsematest udmurdi maadest Vene võimu ja sellega kaasneva vägivaldse ristiusustamise eest. Just ristiusustamine oli neile hirmsa mälestuse jätnud, aga uuel kodumaal valitses hoopis teine religioon – islamiusk – ja moslemid jätsid omausku udmurdid…

Soome-ugri lüümus

Art Leete, Tartu Ülikooli etnoloogia professor Teadlased on aina arvanud, et soomeugrilased on klaasist või veest, igatahes läbipaistvad. Kui meid teadusele avastati, nähti meid läbinisti, üleni ja korraga. Hiljem, kui teadus killustus sajaks haruks, hakati soomeugrilasi käsitlema tuhande üksikasja kaudu. Ühed uurisid, kui pilusilmsed me oleme, teised meie tööriistu ja riideid ning kolmandad maadlesid meie…

Soome-ugri mimees

Art Leete, Tartu Ülikooli etnoloogia professor Eesti Rahva Muuseumi uuel soome-ugri püsinäitusel „Uurali kaja“ on väike, ent mõnus osa pühendatud erinevate teadlaste ja kirjanike muljetele soome-ugri rahvaste sarnasustest. Nagu see mõttelugu näitab, on vähemalt alates 19. sajandist levinud veendumus, et soomeugrilased on ühte nägu, lisaks ka sõnadelt ja tegudelt samasugused. Seda põhjusmõtet polnud vaja eraldi seletadagi.…

Aardejaht Hantõ-Mansiiskis

Art Leete, ERMi soome-ugri püsinäituse töögrupi liige Viibisin 24.–27. märtsini 2016 Hantõ-Mansiiskis, et hankida esemeid uue soome-ugri püsinäituse põhjarahvaste saali avatud stseeni jaoks. Poolteist aastat tagasi reisis samasse paika ERMi teadur ja uue maja soome-ugri püsinäituse koordinaator Svetlana Karm (vt https://blog.erm.ee/?p=5754) – mina püüdsin jätkata tema alustatud detektiivitööd handi ja mansi aarete jahil. Svetlana oli…

Süüa on hea, aga hästi süüa on parem

Tekst:  Piret Koosa, teadur Fotod: Arp Karm Siinses blogis on juba olnud juttu ERMi uue maja soome-ugri püsinäitusega kaasneva toiduteemalise haridusprogrammi ettevalmistamisest – https://blog.erm.ee/?p=7026. Soov tulevasel näitusel komi köök võimalikult elavalt külastajate ette tuua andis kuraatoritele põhjuse veeta päev komi hõrgutisi vaaritades. Selles juhendas ja abistas meid udmurditar Ljudmila Ruukel, kel on Soome-Ugri Toidukultuuri Seltsi eestvedajana…

Muuseumitunni „Komi rahvusköök“ kööginurgatagused ehk kuidas sünnib üks haridusprogramm

Natalia Pyllu, giid-muuseumipedagoog Soome-ugri püsinäitus „Uurali kaja“ esitleb soome-ugri rahvaste (täpsemalt mehe ja naise) maailma nende argielu sügavuse kaudu. Soomeugrilasi näidatakse just igapäevaste asjade ja tavaliste asjatoimetuste abil. Komisid tutvustatakse näitusel toidukultuuri kaudu, mis on omakorda seotud mehe ja naise soorollide, uskumuste ja maailmavaatega. Komi toidulauda iseloomustab roogade rohkus ja mitmekesisus, nõnda oli pidupäeval laual…

Lugu sellest, kuidas uurali rahvad kaardile said

Tekst: Indrek Jääts ERMi ja Regio koostöös valminud uurali rahvaste levikukaart tõlgiti hiljuti inglise keelde. Seletan sel puhul lühidalt, kuidas see kaart koostati ja mida selle kasutamisel silmas pidada, ning heidan põgusa pilgu ka etnilistele kaartidele üldisemalt. Kaarte, millel leidub eri rahvaste ja hõimude nimesid, on koostatud juba ammu, ent need olid üsna umbmäärased, sest…

Eesti Rahva Muuseumi näituse ”Karu, Õ ja Joškin Kot” 05.05.2015 külastuse retsensioon

Tekst: Patrick O’ Rourke, TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilane Fotod: Arp Karm Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas algas 17.10.2014 soome-ugri brändinäitus „Karu, Õ ja Joškin Kot”, mis tutvustab tänapäeva soome-ugri rahvaid ja nende kultuuriidentiteeti kaubamärgistamise kaudu. Näituse esemed on kogutud välitööde käigus peamiselt Marimaalt, Komimaalt, Karjalast ja Udmurtiast, aga eksponaate on laenatud ka Tartus elavate…

Ekspeditsioonid itta. Miks?

Indrek Jääts, teadur Eelmisel suvel, enne järjekordset uurimisretke Vepsamaale, lugesin läbi Aleksei Petersoni omaaegsete Vepsa välitööde päevikud. Mulle avanes omamoodi maailm, 15 ekspeditsiooni kõrvalistesse vepsa küladesse alates 1960. aastate keskpaigast kuni 1980. aastate alguseni. Probleemid transpordiga, viletsad teeolud, vahel nappus toiduainetest, suhted kohalike võimude ja kohalike inimestega, omavaheline läbisaamine, esemete kogumine, pildistamine, filmimine. Pidi ikka…

Karu, Õ, Joškin kot ja meedikud

Fotod: Arp Karm Aprilli esimestel päevadel võis trehvata Tartu Kõrgema Kunstikooli esimese aasta meedia- ja reklaamikunsti tudengeid ehk kõnekeeles meedikuid toimetamas läbivaatust soome-ugri brändinäituse „Karu, Õ ja Joškin kot“ kallal. Kollokvium kogunes ja patsiendikaart täideti. Alljärgnevalt väljavõtteid erinevatest märkmeblokkidest. MÄRKMEBLOKK 1 Näitusesaali sisenedes olin pisut skeptiline – eestlaste soome-ugri olemisest on ikka räägitud, meie rahvaste…