Soomeugrilaste pulmajutte

Svetlana Karm, teadur

Karl Marksi väimees Paul Lafargue (1842–1911) on kirjutanud, et pulmakombed on kui maailma rahvaste loodud ja esitatud näidendi stseenid – teema on kõikjal sama, kuid selle vahepalad on erinevad.

ERMi soome-ugri püsinäitusel „Uurali kaja“, mida läbib põhijoonena naise ja mehe suhete teema, on pulmakombestiku episoodid põimitud peaaegu igasse saali. Siin saab näha üksikuid esemeid, mis olid kasutusel soome-ugri rahvaste pulmarituaalides või valmistatud kaasavaraks või pulmakingiks; silmitseda ehteid ja pidulikke rahvarõivaid; kuulata karjala lempi-saunatamise loitsu, mis pidi võimendama tütarlapse häid omadusi, atraktiivsust ja seksuaalsust ning äratama meeste huvi tema vastu; saada osa meeleolukast udmurdi-mari pulmast või mansi rituaalist, kus pruudi väärtuse selgitavad välja šamaan ja karu.

Peigmehe saatjad laulmas ja tantsimas. Marimaa Morki rajoon. Foto: Kadri Tammur, 1975. ERM Fk 1741:40

Samas keskendub näitus üldisemalt soomeugrilaste igapäevasele elule neid ümbritsevas keskkonnas, suhteliselt tavaliste asjade ja tegevuste keskel. Ka abiellumine on olnud oma olemuselt täiesti enesestmõistetav, möödapäästmatu ja hädavajalik sündmus. Arvati, et pulmadest alates algab uus elu:

Улон кышно басьтонысен кутске. Elu algab naisevõtust (udmurdi).

Верӧс саяд мунӧмыд выль пӧв чужӧм кадь. Mehele minek on kui teist korda sündimine (komi).

Pruudi naissaatjad söögilauas. Marimaa Morki rajoon. Foto: Aleksei Peterson, 1975. ERM Fk 1740:112

Üldiselt olid soomeugrilastele iseloomulikud kolm abielu sõlmimise viisi: kaasavaraga pulmad, pruudilunaga pulmad ja nn naise tõmbamine ehk röövimine abiellumise eesmärgil. Vähemal määral võis kohata ka pruuditeenistust koos pruudilunaga, kui peigmees pidi mõne aja jooksul äia peres tasuta tööd tegema.

Kirjeldan siin soomeugrilaste mõningaid norme, mida pidi jälgima abiellumise puhul.

Vanasti pulmi tavaliselt suvel ei korraldatud, parimaks ajaks peeti kas sügist või talve. Komidel on selle kohta isegi oma ütlus: Бур йӧз гожӧм шӧрын оз свадьбуйтлыны. Korralikud inimesed keset suve pulmi ei mängi.

Grupipilt, seto pulmad, 1935. Setumaa. Fotograaf teadmata. ERM Fk 2983:19

Nii kosimine kui pulmapidustused võeti ette noorel kuul, et pere sama kiiresti suureks kasvaks.

Otsiti kõigiti tugevat ja tervet, töökat ja usinat naist:

Ära kosi naist kirikuteelt, vaid heinamaalt (eesti).

Ilu ei panna padale.

Hobune osta talupaigast, naine võta saunast.

Нэ анта якты хотн канша, рупатайн. Ära otsi naist peol, vaid tööl (handi).

Бӧрйы гӧтырпутӧ удж вылын, а эн рытйысянiнын. Vali pruut töö juures, mitte simmanil (komi).

Эн видзӧм чужӧм вылӧ – видзӧмд сьӧлӧм вылӧ. Ära vaata näkku, vaata südamesse.

Юмшанын эш эн утча. Ära otsi sõpra peol (udmurdi).

Чеберез шоры эн учкы, учкы ужамез шоры. Ära vaata, et oleks ilus, vaata, et oleks töökas.

Tähtis oli ka mõrsjakandidaadi suguvõsa ja päritolu. Vepslased on selle kohta öelnud: Murzein ežtaze pöördan moto. Naist otsitakse suguvõsa järgi. Udmurtidel ja mokšadel on aga ütlus: Тусьтызэ адӟытэк сиёнзэ эн сиы, анайзэ адӟытэк нылзэ эн басьты. Avamata kaussi ära sööki söö, ära kosi tütarlast ta ema nägemata. Ватт тядять лангс, мзярда сявсак рьвакс стиренц. Vaata ema, kui kosid ta tütart. Võeti arvesse ka pruudi pere heaolu: Konz mäned kožale, kacu ezmaks katusele. Kui lähed kosima, vaata kõigepealt maja katust (vepsa).

Peigmehe saatjaskond pruudikülas. Marimaa Morki rajoon. Foto: Arp Karm, 2012

Nii enne kui ka pulmade ajal kasutati mitmeid viise, kuidas mõrsja töökust ja usinust määrata. Eestlaste kohta on teada, et näiteks viskas peig salaja võtme kositava neiu voodi alla ja tuli nädala pärast vaatama. Kui võti veel nädala pärast seal oli, sai ta teada, et tegemist on lohaka tüdrukuga. Või peitis peig võtme vokikoonlasse. Mõne päeva pärast vaadates ja võtit koonlast leides teadis ta kindlasti, et tüdruk on laisavõitu ja teda ei maksa kosida.

Pulmad Hiiumaal. Pruut ketramas, peigmees lõhub puid. Foto: Viktor Salmre, 1970. ERM Fk 2644:7904

Või lükkas kosimisel isamees luua, roobi või muu asja maha. Siis vaadati, kas mõrsja paneb selle asja kohe paigale. Kui ei pannud, oli teada, et majas valitseb lohakus.

Maridel ja udmurtidel pidi pruut aga pulmas pannkooke küpsetama: vahel anti talle neli panni korraga ja ta pidi sellega hakkama saama, ilma et midagi kõrbema läheks.

Mõrsja töökusest ja oskustest saadi teada ka veimevaka ja kaasavara sisu järgi. Rahvajuttude järgi pani vaene pruut oma kaasavara nappuse varjamiseks isegi kive kirstu põhja. Udmurtidel oli kombeks, et kaasavara riputati külalistele vaatamiseks tuppa üles, et kõik võiksid pruudi osavuses veenduda. Üldiselt sõltus kaasavara suurus pere jõukusest, kuid veimede osas oli näiteks vepslastel kombeks, et peigmehele kinkis pruut väljaõmmeldud käterätiku, mille ta ise oma tulevasele kaela pani. Ämmale kinkis ta peakatte ja kaks väljaõmmeldud särki, äiale tikitud särgi, mehe vendadele samuti särgid, õdedele ja tädidele tikitud särgid. Komidelt on aga olemas selline veimede kirjeldus: äiale pidi pruut kinkima sokid, kindad, särgi ja püksid; ämmale sarafani, sukad, kindad, särgi; mehe õdedele kindaid ja sukki, käterätte ja särke; mehe vendadele kindaid ja sokke, särke ja pükse; ristiisale särgi ja püksid; ristiemale särgi, käteräti ja kindad; teistele sugulastele midagi kokkulepe järgi sõltuvalt lähedusest.

Pruudi kaasavarakirst tuuakse peigmehe poole. Filmi „Lõunaudmurdid XX sajandi alguses” pulmastseeni võtted. Udmurdimaa, Alnaši rajoon. Foto: Priit Härmas 1980. ERM Fk 1920:289

Riidekirst kantakse peigmehe tarre. Filmi „Lõunaudmurdid XX sajandi alguses” pulmastseeni võtted. Udmurdimaa, Alnaši rajoon. Foto: Priit Härmas 1980. ERM Fk 1920:297

Lisaks kaasavarale, mida pruut uude majja kaasa tõi, oli soomeugrilastel kombeks nõuda peiu perelt pruudiluna. Hantide juurest on olemas selline kirjeldus: puudiluna oli kõrge – 20 põtra ja vahel isegi enam, lisaks veel rõivastusesemed: kasukad, jalanõud jne.

Pulmatohter abilisega Märjamaal. Muud andmed puuduvad. ERM TM Fk 922

Lõpetuseks veel mõned ütlused naiste-meeste suhetest:

Mees on perepea ja naine on kael, mis seda keerab (eesti).

Kuhu astub peremees, sinna ka perenaine. Кытчӧ айыс воськовтӧб сэтчӧ и эньыс воськовтӧ (komi).

Hea perenaine on väärt poolt talu. Умой кышно ӝыны юртъер сылэ (udmurdi).

Heal perenaisel on kodus paradiis, halval perenaisel aga põrgu (allilm). Машты кудазорава мархта кудса рай, а аф цебярть мархта — тона ши (мokša).

Halval perenaisel on kodus tühjus. Косо берянь ава, тосо кудосъ чаво (ersa).

Laisk naine on kui rangid mehe kaelas. Нола рьвясь мирдти кода ашка сталма (mokša).

Hea naisega on ka mees hea. Цебярь рьвять мархта и мирдсь цебярь (mokša)

Heal peremehel on ka halb perenaine hea. Бур кӧзяин дiнын и лёк баба дур (komi).

Hea peremees teeb ka halvast naisest korraliku, halb naine rikub aga ka hea mehe. Бур мужикыс лёк бабасӧ бурӧ вайӧдас, а лёк баба бур мужиксӧ лёко вайӧдас (komi).

Parem elada metsloomaga kui kurja/paha naisega. Лӧсьыдджык лёк зверкӧд овны лёк бабакӧд дорысь (komi).

Tänan Larissa Miljahhovat handi ning Anna Ventšakovat mokšakeelsete vanasõnade eest.

Kirjandus:

EM EA 130, Anne Lill 1971

EM EA 133, Kalju Konsin 1974

TAp 887, Tiina Peedumäe 1992

J. Eisen. Kosjad. Eritrükk „Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamatust VII, 1931.

Коми войтырлöн шусьöгъяс да кывйöзъясь. Пословицы и поговорки коми народа. – Сывтывкар, 2014.

Плесовский, Федор Васильевич. Свадьба народа коми. Обряды и причитания. Сыктывкар, 1968.

Lisa kommentaar