Kuu kiri nr 9 ehk 100 aastat tagasi septembris

Kristi Ütt, digitaal- ja eriarhiivi hoiuhaldur

ERM_Fk_2942_12

ERM Fk 2942:12 Vaade Põltsamaale kirikutornist enne I maailmasõda. Foto: J. M. Wassar.

Seekordne kiri[i] jõudis muuseumisse tarkusekuu lõpus 1913. aastal. Saatja, ainult 16-aastane vanavarakorjaja Aleksander (ka Alexander) Tamm, oli pärit Põltsamaalt, kus tema vanemad Jaan Tamm ja Miili Tamm (neiuna Möll) äärelinnas oma majas segakauplust pidasid.[ii] Aleksander sündis 1896. aasta novembrikuus, peres oli veel kaks vanemat õde ning noorem õde ja vend.[iii] Põltsamaal elades õppis Aleksander õigeusu kihelkonnakoolis.[iv] Keskhariduse omandamise kohta puuduvad kahjuks täpsed andmed, kuigi oma korjamisaruandes märgib ta, et sooritas gümnaasiumi sisseastumiseksameid ja samal ajal oli veel Põltsamaal ametis raamatupidajana ja ajalehe Postimees kirjasaatjana. Seejuures lubas ta kogu oma honorari lahkesti muuseumi heaks anda.[v]

2350_250

ERM Fk 2350:250 Tamme kauplus Põltsamaal Lossi ja Luha tn nurgal. Maja ja äri kuulusid Aleksander Tamme isale.

 Põltsamaal 30/IX 13

W.a. „Eesti Rahwa Museum“

 Kahjatsedes pean tunnistama, et oma soowi Museumi hääks, mitte täita ei saanud ja ühes sellega E.R.M. risuks jäin.
Ainelist w.w. sain kõigest 30 punkti, kuna aga waimlist – üle saja, hästi huwitawad. Põhjused, mis mind mu töö peal takistajaks olid on järgmised:
I Rahwale Museum tundmata.
II Pidin üksi käima, mille tõttu siis ka mu seletused enamasti igal pool tähelepanemata jäid – mind peeti linna wurleks ja pikanäpumeheks, sest kaaslane P. Wulff ajas iga wähema asja juures oma kasu taga.
III Pidin koduses elus raud rakkes olema ja pääle selle eksami wastu walmistama.
Nüüd sõidan eksamile ja loodan kindlaste et Jõulu ajal mõne nurme ainelist kui ka waimlist wanawara juurde saan.
Palun oma süüd lahkelt wabandada ja minuga weel kannatada.

Tuhat terwist ja hääd edu E.R.M.le.
Korjaja raam. ₦ 215.                                                            Teie alandlik Aleks. Tamm

2350_99

ERM Fk 2350:99 Mehed Põltsamaal restorani „Central“ ees. Vasakult hr Parm Võisikult, August Unt Põltsamaalt, restoranipidaja Nikolai Moisejev ja lossivalvur Paul Vulf Põltsamaalt.

 
 Muuseumile saadetud korjamisaruandes on Aleksander Tamm samuti löödud ja kahetseb väga, et igasugused takistused tema korjamist segasid – küll nimetati teda poisilontruseks või vargaks, siis tuli jälle tolle tuttava Paul Vulfi (ka Wulff) äritsemise või vaenulike elanikega rinda pista. Kihelkonnas olevat muuseum mitmes kohas rahvale veel võõras, asjade eest küsitakse ennekuulmatut hinda ja üleüldse elavat inimesed üsna vaeselt.[ix] Hoolimata kõigest suutis nooruke Aleksander siiski muuseumile tublisti vanavara korjata (ERM 19307–19335) ja Põltsamaa kihelkonna kohta väärtuslikku teavet saata.

Näiteid 16-aastaste kooliõpilase Aleksander Tamme poolt 1913. aastal Põltsamaa kihelkonnast korjatud esemetest:

ERM_19331

ERM 19331 Klaashelmed. Kinkinud Jaan Põdder Põltsamaa kihelkonnast.

ERM_19334_koos

ERM 19334 Kodarraha. Münt aastast 1728, Peeter II rinnakujuga. Kinkinud Peeter Ernits Põltsamaa kihelkonnast.

ERM_19320

ERM 19320 Tekk. Sinine, musta-pruuni-jutiline. Kinkinud Aleksander Tamme kasuvanaema Loviisa Möll Kaaverest Põltsamaa kihelkonnast.

ERM_19308ERM 19308 Tanukiri. Mustad kirjad vasklitritega. Kinkinud Paul Vulf Põltsamaa kihelkonnast.

ERM_19323

ERM 19323 Sukad. Valged. Sinised-pruunid vertikaalkirjad säärel.ERM_19319

ERM 19319 Litritega tanu. „Linasest riidest, päält plisseerit, hõbe, kuld ja sinist ehk kollast värvi lõngaga väljaõmmeldud.“ Kinkinud arvatavasti Madli Kabral Põltsamaa kihelkonnast.

 


[i] ERM A f 1, n 1, s 36. Kiri on avaldatud muutmata kujul, vana kirjaviis on normeerimata.
[ii] ERM KV 587:1025-1026.
[iii] EAA f 1168, n 1, s 224, l 216. EELK Põltsamaa koguduse personaalraamat II.
[iv] EAA f 1168, n 1, s 121. Põltsamaa kihelkonnakooli ja kroonu elementaarkooli õpilaste nimistu ja hinnetelehed.
[v] ERM TAp 149:1-4.
[vi] EAA f 2100, n 1, s 15832. Tamm, Alexander (matrikli nr 129)
[vii] Tooming, Ants. Omapärane haualeid. – Fraternitas: 2009. 2010, lk 36-37.
[viii] EELK Põltsamaa koguduse matmiste raamat. Koguduse valduses.
[ix] ERM TAp 149:1-4.

Lisa kommentaar