Kuu kiri nr 7 ehk 100 aastat tagasi pärast jaanipäeva

 

Kristi Ütt, digitaal- ja eriarhiivi hoiuhaldur

Seekordne kuu kiri koosneb lausa kahest väiksemast kirjakesest,[1] mõlemad on saadetud muuseumile 1913. aastal juunis-juulis Tailovo kiriku preestri ja aktiivse seltsitegelase Karl Ustavi poolt.

Karl Ustav (ka Karp, ka Usstav) sündis 02.10.1867 (ukj) Tartumaal Palamuse kihelkonnas Kaareperes talupidaja pojana. 1886. aastal lõpetas ta Pihkva gümnaasiumi, 1890–1892 õppis Peterburi keiserlikus laulukooris muusikat ja laulmist ning sooritas vaimuliku akadeemia II kursuse lõpueksami. Aastatel 1892–1896 oli Toropetsi linnakooli õpetaja ja 1896–1905 Pihkva kubermangu rahvakoolide inspektor. 1905–1917 oli Petserimaal õigeusu preester ning 1913–1917 kõrgema algkooli õpetaja. Setumaal elades oli Ustav mitmesuguste koolide ja seltside asutajaks ning 1909–1910 andis välja ajalehte „Petseri Postimees“ Seejärel tegutses lühikest aega Läänemaal Paadremaa koguduse preestri, siseministri voliniku ja Haapsalus gümnaasiumiõpetajana. 1920–1928 oli Antsla koguduse preestriks ja 1928. aastal asus samale ametikohale Tapal.[2] 1919–1932 oli ajakirja „Usk ja Elu“ toimetuse liige. Pärast pensioneerumist 1932. aastal siirdus elama Petserisse. Aastatel 1898–1902 ilmusid 8 köitena tema vaimulikud kõned.[3]

1944. aastal emigreerus Ustav Saksamaale, kus asus teenima EAÕK Augsburgi kogudust ning pärast ülempreester S. Samoni siirdumist ülemeremaadesse võttis üle tema kohustused praosti ametis. Tema korraldusel asutati Saksamaal õigeusklikest eestlastest koosnevad pihtkonnad ja tekkis 1952. aastal ülesaksamaaline EAÕK kogudus. Praost K. Ustav suri Augsburgis 18.08.1953.[4]

Aastatel 1909–1917 oli Ustav Eesti Rahva Muuseumi tegevliige ja aitas korraldada 1912. aastal muuseumi heaks toimunud setu õhtut.[5] Mitmel aastal korjas ta muuseumile vanavara, mille hulgas on nii Setumaale iseloomulikke esemeid kui ka ülesvõtteid kohalikust elust.

021128_ERM_Fk_164_33

ERM Fk 164:33 Tailova preester Ustavi pere. Foto: Aladan Bar, 1912.

020225_ERM_Fk_87_1 

ERM Fk 87:1 Tailova kirik. Foto: Gabriel Kirillov, 1912. Muuseumile kinkinud K. Ustav.

 

Tailowo, 17.VI.1913

Чр. Печеры

 

W.A. Herra K. Sööt!

 

Saadan sellega ühes ER-museumi piltpostkaartide tarwis 12 negatiwi ja palun igast sordist mulle ühe, samati ka neist, mis ma ju enne Dr. Kallase kätte saatsin, näha saata. Kunstnik Haritonow walmistab nendest praegu suure õliwärwi pildi, terve Tailowo surnuaia, oleks hää, kui jõuaks seda museumile osta, ta arvab aga et pilt ligi 300 rbl. maksma tuleb. Igatahes ta lubab museumile mõne pildi setu elust kinkida.

Museumi rahast on minu käes weel mõni rubla alles. Asjad saadan juuli kuus ära.

Terwisid Setumaalt!

Auupakl. K. Usstav

 

135

ERM Fk 135:10-13 Suvistepüha laupäev Tailova surnuaias, 1913. Fotod ostetud kunstnik Haritonovilt. Muuseumile kinkinud preester Ustav.

Tailowo. 1.VII.13

Чр. Печеры

W.A. hr. K. Sööt.

 

Saadan jälle E.R.Museumi pilt postkaartide jaoks 11 ilmutatud negatiwi ja palun igast ühest mulle üks näha saata, kui walmis saavad. Millal tuleb dr. Kallas kodu? Ma arvasin juuli algul Tartu tulla, aga lugu läheb nii, et wist enne ei saa kui juuli lõpul, ehk näituse ajaks.

Tööd palju, aega wähe, wabandust.

Terwisid Setumaalt.

Auupakl. K. Usstav

 

022950_ERM_Fk_350_28

ERM Fk 350:28 Preester K. Ustav oma perega Tailovas kodumaja ees. Taamal Tailova Imetegija Nikolai kirik. Foto: Armas Otto Väisanen, 1912.

77

ERM Fk 77:4-6 Setu rahvarõivad. Kaplani kirjastus Pihkvas. Postkaardid kinkis K. Ustav 1911. aastal.

 

6257 copyERM 6257 Käterätiku otsad. Muuseumile kinkinud pr Ustav Tailovast Petseri vallast, korjanud Edgar Eisenschmidt ja Josep Kliimand 1912. aasta suvel.

014490_ERM_13289_1_2

ERM 13289 Pastlad, „tsuvva“. “Lehma jalanahast ühes tükis töötatud, tagumised sõrad kanna kohal küljes, niisama ka karv.” Valmistatud Petseri vallas. Muuseumile müünud Andrei Ivvan, Petseri vallast Polovina külast, korjanud preester K. Ustav 1912. aastal.

037516_ERM_13284_1_2

ERM 13284 Pühaselindid. “Püha pildi külge ilustuseks pühade ajal. Musta sameti peale kollase ja punase ristpistega väljaõmmeldud paelad.” Valmistanud Ignase Iro Petseri vallast. Korjanud preester K. Ustav 1912. aastal.

050642_ERM_13274

ERM 13274 Setu kee nöpside ja kodarrahaga. “Kolmekordne hõbekee: ülemise küljes kaks rublatükki (1842 ja 1857) ja klaassilmadega hõbe kuul “puugnitsa”; keskmise küljes kolm kuuli, alumise küljes suur hõbe “raha”, kiriku pilt peal. Kaalub 222 gr.” Petseri linnas u 1898. aastal valmistanud Vaska Neemets. Korjanud preester Karl Ustav 1913. aastal Võmmorski külast, Petseri vallast.

 


[1] ERM A f 1, n 1, s 36. Kirjad on avaldatud muutmata kujul, vana kirjaviis on normeerimata.

[2] Eesti Biograafiline Leksikon, 1926–1929. Lk 550.

[3] Eesti Biograafilise Leksikoni täiendusköide, 1940. Lk 354.

[4] Kolobov, Theodor. Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku tegevusest Saksamaal. – Eesti Apostlik Ortodoksne Kirik Eksiilis 1944–60. Eesti Apostliku Ortodoksse Kiriku Kultuurifond. Stockholm, 1961. Lk 144–155.

[5] Õunapuu, Piret. Eesti Rahva Muuseumi strateegiad ja praktikad rahvaga suhtlemisel muuseumi algusaastatel. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat, 2012. Lk 101–128.

Lisa kommentaar