Komi teejoomise eripärad

Piret Koosa, teadur-kuraator   Minu lähem tutvus komidega sai alguse 2006. aasta suvel, mil käisin esmakordselt Komimaal välitöödel. Tolle retke käigus kujunes arusaam komidest kui äärmiselt külalislahketest inimestest ja see esmamulje on hilisematel käikudel sugulasrahva juurde aina kinnitust saanud. Komi külalislahkus väljendub minu kogemuse põhjal esmajoones külaliste rikkalikus kostitamises, seda sõltumata kellaajast. Nii näiteks on…