Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat 55: XXI sajandi (kultuuriteaduslike) artiklite tüpoloogia

Johanna Ross, mitte-etnoloog 2012. aasta hilissuvel ilmus ERMi aastaraamat 55, mille põhiosa moodustavad seitse kultuuriteaduslikku artiklit. Me elame teadupärast ajal, mil teaduse klassifitseerimisest on saanud baas ja uurimistööst enesest pealisehitus – kuidas saaks siis veel paremini tähistada niisuguse kogumiku sündi, kui mitte väikese sõbraliku artiklite tüpoloogiaga! Artikkel eeterkehadest (mitte segamini ajada metaartikliga) Artikkel eeterkehadest tunneb…