Põgus tutvus ERMi fotokogudega: Edasi fotokorrespondent Leopold Matt

Tiina Tael, peaarhivaar

Leopold Matt sündis 11. jaanuaril 1911 (vkj 29.12.1910) Elvas puutöölise perekonnas. Pärast Elva algkooli lõpetamist jätkas ta õpinguid Tartu Tehnikagümnaasiumis, kuid oli sunnitud vanemate majandusliku olukorra tõttu koolitee 4. klassis pooleli jätma. Sõjaeelsetel aastatel tegi Matt juhutöid nii äris, elektrimontööride juures kui ka puutööstuses ning oli paar aastat ametis paljundusbüroos. 1940–1948 töötas ta sideministeeriumi ajakirjandusliidus, alguses organisaatorina, hiljem osakonna ülemana. Selle aja sisse jäid sõja-aastad 1941–1944, mil ta oli koonduslaagris ja sageli haige. Ajalehe Edasi fotokorrespondendiks sai Matt 1949. aastal ning jäi sellesse ametisse enam kui kümneks aastaks. Matt oli ka Tartu fotoklubi asutaja, selle kauaaegne esimees ja auliige, samuti juhendas ta paarkümmend aastat laste fotoringi. Ta suri veebruaris 1982.

Leopold Mati fotokogu kannab muuseumis kogunumbrit ERM Fk 2994. Negatiivid leiti kolimise käigus – kuna fotod puudusid ja teave negatiividel olevate sündmuste ja inimeste kohta oli puudulik, siis oli fotode kogusse arvelevõtmine ootele jäänud. Nüüd avanes võimalus need digiteerida ja piltide põhjal legendid luua, aga fotode täpsem tuvastamine ja kirjeldamine seisab veel ees.

Tegemist on väga põneva koguga, mille 2266 negatiivi tutvustavad meile sõjajärgse Eesti eluolu, sõjapurustusi ja taastamistöid, eesrindlikke töölisi, kolhoosielu algaastaid ja toonaseid sündmusi. Suurem osa pilte on Tartust ning kolmandik teistest linnadest või maalt. Äratundmist pakuvad tuttavad hooned või objektid, kuid kogus leidub ka unustatud või ammu lammutatud monumente, mille täpsem nimetus ja omaaegne asukoht vajavad veel tuvastamist. Näiteks on nuputamist kahe kuju nimetuse ja asukoha väljaselgitamisel. Millal ja kus asus see ujuja monument ning kuidas seda täpsemalt nimetati?

361442_ERM_Fk_2994_2137Stardipakul ujuja? ERM Fk 2994:2137

Teine foto on tehtud monumendist, mis asus enne 1952. aastat praegusel Pirogovi platsil: millal see püstitati ja keda sellega on kujutatud.

361488_ERM_Fk_2994_2183Kuju Pirogovi platsil. ERM Fk 2994:2183

Rohkesti on fotosid Tartu taastamistöödelt – siin annavad asukoha tuvastamisel pidepunkte sõjas terveks jäänud tuttavad hooned.

361020_ERM_Fk_2994_1715Tartu linna sõjajärgsed taastamistööd veetorn-elamu juures. ERM Fk 2994:1715

359818_ERM_Fk_2994_513Naised sõjajärgsetel taastamistöödel, taamal Tartu turuhoone. ERM Fk 2994:513

360348_ERM_Fk_2994_1043Ehitusplats Tartu Raekoja platsi ääres, vaade Küüni tänavale. ERM Fk 2994:1043

359513_ERM_Fk_2994_208Müüriladuja koos pioneeriga Tartus Raekoja platsil. ERM Fk 2994:208

Fotode tuvastamisel on abiks ka omaaegsed ajalehes Edasi avaldatud fotod, kuigi kõik pildid ei saanud trükimusta. Samuti võib täheldada avaldatud fotodes tänapäeva mõistes fototöötlust, mille käigus on fotodele lisatud midagi, mida negatiivil ei ole. Võrrelgem näiteks Raekoja platsil tehtud fotot Edasis 22.08.1950 avaldatud fotoga.

360961_ERM_Fk_2994_1656

Tartu uusehitustelt. Lülitunud pingsasse sotsialistlikku võistlusse rahu kaitseks, täidavad sm Gussarovi brigaadi müürsepad 21. Juuni tänaval nr 1 asuval objektil oma päevanorme pidevalt 170–180%. Pildil: sm Gussarovi brigaadi liige, eesrindlik müürsepp F. Muhhin. ERM Fk 2994:1656

Edasis avaldatud foto leiab siit: http://www.etera.ee/zoom/25008/view?page=2&p=separate&view=0,2233,4513,2510

Teise tuunitud pildi näide on ajalehes avaldatud viljakoristuse pilt.

360965_ERM_Fk_2994_1660Esimene vili riigile. Tartumaa kolhoosid on asunud täie innuga täitma oma riiklikke viljamüügikohustusi. Pildil: Ropka valla „Ühise Jõu“  kolhoosis suunatakse vili kohe masina juurest vastuvõtupunkti. ERM Fk 2994:1660

Ja siin on Edasis 16.08.1950 avaldatud foto:

http://www.etera.ee/zoom/25018/view?page=3&p=separate&view=0,0,4576,6268

359615_ERM_Fk_2994_310Heina vedamine hobustega. ERM Fk 2994:310

Vanemad tartlased ehk mäletavad ka järgmisi objekte, pildiallkirjad ajalehest Edasi.

360621_ERM_Fk_2994_1316Au ja kiitus eesrindlikele töölistele tööstuses ja transpordis – eesrindlike töötajate autahvel Tartus. Edasi 30.08.1950. ERM Fk 2994:1316

360999_ERM_Fk_2994_1694Austati langenud kangelasi. Pärgade asetamine Raadi vennaskalmistule. Edasi 25.08.1950. ERM Fk 2994:1694

Kergem, kuigi aeganõudev on tuvastada piltidel olevaid inimesi, sest tublisid stahhaanovlasi tutvustati ajaleheveergudel ohtrasti.

360959_ERM_Fk_2994_1654Tartu Tööstuskombinaadi TO-21 stahhaanovlane sm J. Tõnnis, kes pealsete valmistamisel täidab päevanorme 300%. Edasi 30.08.1950. Fk 2994:1654

360225_ERM_Fk_2994_920Tartu Nahakombinaadi töötaja G. Sinkarjov, asunud rahu kaitseks stahhaanovlikule valvele, lubab oma tööülesandeid täita 250%. Edasi 6.08.1950. ERM Fk 2994:920

360875_ERM_Fk_2994_1570Tartu Arstiriistade Tööstuse õpilane Hilda Peets, kes õpib treiali kutset, otsustas Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva auks enne 7. novembrit sooritada kvalifikatsioonieksamid. Edasi 23.10.1949. ERM Fk 2994:1570

360679_ERM_Fk_2994_1374Tartu Veetranspordivalitsuse üheks paremaks laevaks on aurulaev Koidula. Kapten Nežinksi ja mehhaanik Reperjaz täidavad sellel töötades Eesti NSV 9. aastapäeva auks päevaplaane 180%. Edasi 10.07.1949. ERM Fk 2994:1374

360726_ERM_Fk_2994_1421Tartu Kalakombinaadis käib pingeline sotsialistlik võistlus brigaadide vahel. Pildil eesrindlik transporttööliste brigaad (sm-d E. Kõiv, M. Neerut, K. Meidla, A. Narusing) autolt värsket kala maha laadimas. Edasi 2.08.1949. ERM Fk 2994:1421

Samuti leiavad kajastamist näiteks Tartu vabastamise päev, valimised, kõrgkoolidesse sisseastumised, teaduslikud sessioonid, rongkäigud.

360925_ERM_Fk_2994_1620Ropka valimisringkonna nr 99 valimisjaoskonna nr 1 valijale Arstiriistade Tööstuse stahhaanovlasele Vladimir Puhhovile kujunes eilne päev suureks pidupäevaks. Selles valimisjaoskonnas andis tema esimesena oma hääle. Samas kõrval on tema vend Jevgeni Puhhov, kes astus esmakordselt oma elus valimiskasti juurde. Edasi 27.02.1951. ERM Fk 2994:1620

Kõnekad on pildid on toonasest kaubandusest, kodusisustusest, laste mängudest ja rõivastusest jpm.

361134_ERM_Fk_2994_1829Poemüüja kliendile võid kaalumas. ERM Fk 2994:1829

361208_ERM_Fk_2994_1903Piimamüüjad Tartu turuhoones. ERM Fk 2994:1903

361319_ERM_Fk_2994_2014Ema lapse hälli kõrval. ERM Fk 2994:2014

359665_ERM_Fk_2994_360Laps ja koer koduõuel. ERM Fk 2994:360

359573_ERM_Fk_2994_268Lasteaialapsed kiigel. ERM Fk 2994:268

Nagu eespool märgitud, on piltide täpsem legendeerimine alles ees ja kohtade ning inimeste tuvastamine on paras pähkel. Kui leidub vabatahtlikke, kes sooviks sellele kaasa aidata, siis oleksime abi eest väga tänulikud.

Lisa kommentaar