Kuu kiri nr 6 ehk 100 aastat tagasi juunis

 

Kristi Ütt, digitaal- ja eriarhiivi hoiuhaldur

Järgnev kiri[i] on saadetud Tormast 1913. aasta juunikuus gümnasist Jakob Sommeri (alates 1923. a Jakob Saidlo[ii]) poolt. 1892. aastal Otto ja Liisa Sommeri peres sündinud Jakob oli pärit Torma kihelkonnast Võtikvere vallast Liikatku külast Kolli talust. Samas oli üles kasvanud ka tema onu, tuntud Eesti piirimaade nõunik, kultuuri- ja haridustegelane Samuel Sommer,[iii] kes oli ühtlasi ka Jakobi ristiisa.[iv]

031717_ERM_3945

ERM 3945 Pearätt. Kogutud Jakob Sommeri kodutalust Torma kihelkonnast 1911. a kooliõpetaja A. Schulzenbergi ja õpilase A. Mägi poolt. Nooriku ehtimise rätt (tanu asemel). Tehti kaks pletti, seoti otsaette kinni; rätt pandi kolmenurgeliselt kokku. Sidumise juures jäi eest rätiku serva alt veidi juukseid välja. Enne seesuguseid rätte kanti tiputanusid, peale nende kolmnurkseid rätte. Muuseumile kinkis Liisi Sommer Torma kihelkonnast Võtikvere vallast Kolli talust.

000180_ERM_Fk_439_263

ERM Fk 439:263 Võtikvere veski pärast vihma, Torma. Foto: E. Wittoff, 1921.

Jakob Sommer (Saidlo) lõpetas 1914. aastal Tartus gümnaasiumi ja astus kohe Tartu Ülikooli loodusteaduskonda, seejärel läks üle õigusteaduskonda, kus õppis 1916. aastani. Sõja tõttu katkenud õpinguid jätkas ta aastatel 1922–1923.[v] Kuulus korp! Sakala ridadesse.[vi] Abiellus 1917. aastal Orenburgis Venemaal Saare vallast pärit kooliõpetaja Alma Johanna Soosaarega, peres kasvas 2 last.[vii] Vabadussõjast võttis osa 4. jalaväepolgus lipnikuna, 1. diviisis alamleitnandi ja pärast ülendamist leitnandina. Pärast ülikooli jätkas teenistust sõjaväelasena, ülendati kapteniks ja 1938. aastal majoriks. 1941. aastal saadeti sunniviisiliselt toonasest elukohast Võru linnast Venemaale. Jakob Saidlo suri 1963. aastal Tormas.[viii] Eesti Riigiarhiivis Vabadussõja Ajaloo Komitee töökomisjoni fondis (f 2124) on hoiul mitmeid Jakob Saidlo käsikirju Vabadussõja sündmustest. Samuti on tema koostatud Eesti Vabadussõja sõjateatri kaart.

A_912_86

ERM A 912:86 Eesti Vabadussõja sõjateatri kaart. Kaart on mõeldud “Eesti Vabadussõda 1918–1920” I–II köite juurde. Koostanud major J. Saidlo, joonestanud res.-kpt. N. Subbotin. O/Ü “Ilutrükk”, Tartu 1939.

Nagu kirjastki lugeda võime, korjas Jakob 1913. aasta kevadsuvel Torma ja Laiuse kihelkonnas Eesti Rahva Muuseumile vanavara. Kirjas mainitud Oskar Kask on tõenäoliselt lähikonnast pärit kooliõpetaja.

 

V.A. E.R.M !

 

Aja puuduse pärast ei saanud ma veel reisi Avinurme teha, aga korjamas käisime h-ra Oskar Kasega, ja nimelt Torma ning Laiuse kihlk. piiri pääl metsa külasid ja talusid mööda Eestimaa piiri ligidal. Saak oli väike. Reis kestis kolm päeva ja saime 39 nr. vanavara. Tähtsamad annetused on: endise Lillastvere koolmeistri Juhan Kase poolt 21 vana raamatut (ühe nr. all), Teistest asjadest oleks veel nimetada üks õlle kann ja 2 preesi.

Inimesed on sääl all metsades päris puutumata neist õhutuse kirjadest mis ajalehtedes E.R.M. asja kohta on kirjutatud, sest ajalehti loetakse õige vähe, kolmes või neljas kohas oli neid näha. Inimesed ei tea ega taha aru saada museumist ega tema ülesandest. Paljud küsivad: „Palju teie selle käimise ja korjamise eest kua saate?“ ehk „Mes teie ise neist asjadest saate?“. Palju asju jäi ka maha, kas sellepärast et neid üleüldse kuidagi ei tahetud ära anda, ehk, ehk sellepärast et neist liiga hinda nõuti. Ostetud sai asju 125 k. eest. Asjad ja pikemad teated nende üle, kui ka reisikirjelduse, toimetan muidugi sügiseks E.R.M. Avinurme reisi ei ole mult aga võimalik enam enne heinaaega ette võtta, jääb pääle selle. Ma ei kirjutanud praegu korjatud asju mitte korjamise raamatusse kuhu „Avinurme“ pääle on kirjutatud ja palun juhatust, kas neid üleüldse sinna kirjutada või teisi korjamise raamatusse, mis Torma kihlk. tarvis oleks, sest osa nimetatud kihelkonnast on veel läbikorjamata. Või võiks korjamise raamatu päälkiri „Avinurme ja Torma“ kirjutada, sest mõni aasta tagasi oli ju Avinurme alles Torma kihlk. Minu enese arvamise järele oleks küll hää Avinurme vanavara isepäinis paigutada, sääl on palju ainult Avinurmele tüüpilist, mida mujalt Torma kihelkonnast mitte leida ei ole. Palun selle kohta mulle juhatust anda, kuidas siin tuleb teha. Teine palve oleks: kui E.R.M. võimalik on Avinurme reisi tarvis natuke (15–20 r) raha saata, sest ma ise olen kehv ja ei saa oma rahaga asju omandada, siis oleks hää kui saadetus juuli kuu keskel minu kätte jõuaks. Muidu tuleb asju vast palju maha jätta, mis väikse hinna eest kaasa oleks võinud võtta. Iseäranis riidekraami ja vanaaegsete, veel tarvitusel olevate asjade eest tahetakse mõni kopik tasu saada. Sääl kus museumi mõte kas ajalehtede kaudu, ehk kuidagi muul viisil tutavaks on saanud, kingitakse ka hinnalisi asju häämeelega. Avinurme said üleskutsed juba nelipühi ajal saadetud, vast aitavad need meile teed valmistada.

 

                                                                                                                Auustusega

                                   

korjaja Jakob Sommer

Tormas     Kolli talus 13 juunil  1913

001597_ERM_14401

ERM 14401 Märss “kasetohust torbik”. Kinkinud Elias Lepik Torma kihelkonnast Kulumetsa külast Kase talust.

047124_ERM_14407

ERM 14407 Viinakortel. Kinkinud Jaan Teppan.

071015_ERM_14409

ERM 14409 Laulatussõrmus. Kinkinud Ellu Sommer Laiuse kihelkonnast Pedasi külast Elia talust.

070444_ERM_14413

ERM 14413 Hõbedast prees. Kinkinud Olga Räpp Laiuse kihelkonnast Altmetsa külast Köndi talust.

* Esemed korjanud 1913. aastal Torma ja Laiuse kihelkonnast Jakob Sommer.


 

[i] ERM A f 1, n 1, s 36. Kiri on avaldatud muutmata kujul, vana kirjaviis on normeerimata.

[ii] EAA f 5433, n 1, s 4, l 42. Narva linna ja Narva-Jõesuu elanike perekonnanimede panemise protokollid 1923.

[iii] EAA f 1265, n 1, s 486, l 95-96. Torma koguduse personaalraamat.

[iv] EAA f 1265, n 1, s 491, l 107. Torma koguduse sündinute ja ristitute nimekiri.

[v] EAA f 402, n 1, s 2498. Jakob Sommeri isiklik toimik. Tartu Keiserlik Ülikool.

[vi] EAA f 1760, n 1, s 44a. Korporatsioon Sakala liikmete nimekirjad.

[vii] EAA f 5338., n 1, s 30, l 274. Narva Peetri koguduse personaalraamat Xa.

[viii] Ohvitseride andmekogu “Eesti ohvitserid 1918-1940” http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1 [28.05.2013]

Lisa kommentaar