Karu, Õ, Joškin kot ja meedikud

Fotod: Arp Karm Aprilli esimestel päevadel võis trehvata Tartu Kõrgema Kunstikooli esimese aasta meedia- ja reklaamikunsti tudengeid ehk kõnekeeles meedikuid toimetamas läbivaatust soome-ugri brändinäituse „Karu, Õ ja Joškin kot“ kallal. Kollokvium kogunes ja patsiendikaart täideti. Alljärgnevalt väljavõtteid erinevatest märkmeblokkidest. MÄRKMEBLOKK 1 Näitusesaali sisenedes olin pisut skeptiline – eestlaste soome-ugri olemisest on ikka räägitud, meie rahvaste…