Kahekuu video nr 2. Ilma Kuperjanovita tühi kott?

Gerd Raassalu, audiovisuaalse kogu arhivaar Ilma Kuperjanovita olen ma tühi kott, tõdes Laidoner 1939. aasta septembris nõupidamisel Pätsi, Tõnissoni ja Selteriga[1]. Nii mäletab samuti jutuajamise juures viibinud Ivan Orav. Julius Kuperjanovi tegevus Vabadussõjas Eesti iseseisvumisel ja tema osa taasiseseisvumisel, kui Tartu üliõpilased Nõukogude okupatsiooni ajal küünaldega tema haual Raadi surnuaial kogunema hakkasid, on kõigile hästi teada.…