Etnograafiline joonis

  Kristiina Piirisild, Eesti Kunstiakadeemia restaureerimise ja muinsuskaitse magistrant, mööbli konservaator Eesti Rahva Muuseumi etnograafiliste jooniste kogus on enam kui 50 000 üksikjoonist erinevatest esemetest ja ehitistest, mis on üles joonistatud kunstnike, teadurite  ning kunstiüliõpilaste poolt. Tegemist on märkimisväärse arvuga, mistõttu vajabki etnograafiline joonis lähemalt tutvustamist. Aluseks olen võtnud oma magistritöös kasutatud ERMi etnograafilised joonistused rannarootslaste…