Põgene, vaba laps! 1944. aasta suur põgenemine

Aigi Rahi-Tamm, TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi arhiivinduse vanemteadur ERMi näitus „1944. Meri Läände. Mälupildid suurest põgenemisest“ toob meelde 70 aasta taguse aja 1944. a augustis-septembris, mil tuhandetes Eesti peredes kiirkorras kohvreid pakiti, et pealetungiva Punaarmee eest pakku saada. Esimese nõukogude aasta hirmuteod ja tagakiusamised olid rahval veel liig selgelt meeles, lisaks teadmatus, mida nõukogude…