Kirjad Siberist

  Riina Reinvelt, peavarahoidja 1990. aastate keskpaik Istume iga paari kuu tagant Hensiga[i] tema väikese Kalevi tänava maja köögis. Tema on keetnud supi, mina olen kaasa toonud pudeli läti šampust. Sööme, joome, räägime elust meie ümber. Hensi kodust väljas ei käi, maailm tuleb tema juurde raadio ja külas käivate sõprade vahendusel. Vahest räägime ka kaugest…