Karvased ja sulelised sõbrad

Kristi Ütt, arhivaar Eesti Lemmikloomaregistris (www.lemmikloomaregister.ee) on hetkel arvel 45096 koera, 12353 kassi, 250 tuhkrut, 9 hobust, 2 merisiga, 1 hamster, 1 madu, 1 jänes ning lisaks 9 mõne muu loomaliigi isendit. Kokkuvõttes on registris 57754 looma, kuid antud hulk hõlmab ainult mikrokiibitud lemmikuid. Kogu Eestis on suur hulk kiipideta loomi ja neidki, kes endale…