Põgus tutvus ERMi fotokogudega: Edasi fotokorrespondent Leopold Matt

Tiina Tael, peaarhivaar Leopold Matt sündis 11. jaanuaril 1911 (vkj 29.12.1910) Elvas puutöölise perekonnas. Pärast Elva algkooli lõpetamist jätkas ta õpinguid Tartu Tehnikagümnaasiumis, kuid oli sunnitud vanemate majandusliku olukorra tõttu koolitee 4. klassis pooleli jätma. Sõjaeelsetel aastatel tegi Matt juhutöid nii äris, elektrimontööride juures kui ka puutööstuses ning oli paar aastat ametis paljundusbüroos. 1940–1948 töötas…