On tuled öös

Siret Saar, koguhoidja 2013. aastal alustas ERM kaastööde kogumist teemal „Linn ja maa nõukogude ajal“, kus on tähelepanu all maa ja linna seotus ning nende vastastikune mõju nõukogude ajal. Paaris töös on juttu ka sellest, kuidas 1960. aastatel saadeti kergemeelsed daamid Tallinnast välja maa-asulatesse. Mäletan, et esmakordselt lugesin sellisest karistusest eelpuberteedieas Arvi Siia luuletustest, kus…