Muuseumitunni „Komi rahvusköök“ kööginurgatagused ehk kuidas sünnib üks haridusprogramm

Natalia Pyllu, giid-muuseumipedagoog Soome-ugri püsinäitus „Uurali kaja“ esitleb soome-ugri rahvaste (täpsemalt mehe ja naise) maailma nende argielu sügavuse kaudu. Soomeugrilasi näidatakse just igapäevaste asjade ja tavaliste asjatoimetuste abil. Komisid tutvustatakse näitusel toidukultuuri kaudu, mis on omakorda seotud mehe ja naise soorollide, uskumuste ja maailmavaatega. Komi toidulauda iseloomustab roogade rohkus ja mitmekesisus, nõnda oli pidupäeval laual…