Kahekuu video nr 5. Suur rehepeks

Gerd Raassalu, audiovisuaalse kogu arhivaar Kõikidest rahvakultuuri jäädvustamise võtetest on kõige sobilikum film. Nii mõeldi 1960. aastatel Eesti Rahva Muuseumis, kui direktor Aleksei Petersoni eestvedamisel võeti ekspeditsioonidele Pärnu-, Vepsa-, Hiiu- ja Saaremaale kaasa 35 mm filmikaamera. Sel ajal muuseumide jaoks sugugi mitte ette nähtud filmitegevust jätkati ka järgmistel aastakümnetel – viimased võtted 35 mm lindile…