Näitus, esemed ja eritingimused

Kristiina Piirisild, konserveerimisosakonna juhataja Artefaktide teekond muuseumi hoidlast näitusesaali on pikk ja mitmeid erialaspetsialiste kaasav jada. Jätame hetkel kõrvale kabinettides, hoidlates ja konserveerimisruumides tehtava töö ning keskendume sellele, millega tuleb arvestada näitust üles pannes. Igale esemele on konservaatorid määranud kindlad eksponeerimistingimused: millises asendis ja kuidas võib eset eksponeerida, ning millised peavad olema näitusesaali keskkonnatingimused. Viimast…