Muuseumitunni tegemisest ERMi uue maja näituse „Keelekatel“ juurde

Kaspar Jassa, giid–muuseumipedagoog ERMi uues hoones avatava eesti keelele pühendatud näituse „Keelekatel“ tegemine kestab juba üle 5 aasta. Näituse sisu on kujundanud keeleteadlased Tiit Hennoste Tartu Ülikoolist ja Kristiina Ross Eesti Keele Instituudist ning Eesti Rahva Muuseumi töötajad. Esimese etapina valmis 2010. a prototüüpne näitus „Muuseum näitab keelt“, mis osutus väga populaarseks seetõttu, et eesti…