Miks kaasav õppimine on muuseumidele kasulik?* / Why inclusive learning works for museums?

Kirsty Marsh, Londoni Linnamuuseumi kaasamisprogrammide juht Minu arvates on muuseumide jaoks praegu vastuoluline aeg. Ühelt poolt areneb kaasav õppimine suure kiirusega, üle maailma on loodud palju kõrgekvaliteedilisi sotsiaalselt olulisi projekte. Esimesena meenuvad suurepärase rahvusvahelise orjandusmuuseumi programmid Liverpoolis, Dar Es Salaami rahvusmuuseumi albinismi ja leseks olemist käsitlevad haridusprogrammid ning Chicagos Hull-House’i muuseumis loodud innovaatiline piire ületav…