Välitöödel Setomaal

Jaanika Jaanits, koostöövõrgustike koordinaator Ülle Jäe, koguhoidja 5.–15. juuli käisid Eesti Rahva Muuseumi töötajad Tiit Sibul, Ülle Jäe, Kadri Vissel, Ehti Järv, Ange Vosman, Anu Ansu, Indrek Merimaa ja Jaanika Jaanits välitöödel Setomaal, nii Eesti Vabariigi kui ka Vene Föderatsiooni territooriumil. Välitööde käigus uurisime viimase paarikümne aasta jooksul toimunud muutusi ning kohalike inimeste toimetulekustrateegiaid ja…