ERMi välitööd Marimaal

Piret Koosa, teadur-kuraator ERMi algusaegadest peale on siin kodumaise rahvakultuuri kõrval tähelepanu pööratud soome-ugri kultuuride uurimisele. Eriti hoogne kogumistöö sel suunal sai alguse 1960. aastatel. Kuni 1990. aastateni korraldati arvukalt ekspeditsioone meie sugulasrahvaste juurde, mille tulemusena on kujunenud praegused rikkalikud kogud. ERMi soome-ugri kollektsioon sisaldab umbes 10 000 eset, lisaks veel jooniseid, foto- ja videomaterjali, etnograafilisi…