Muuseumitund koolitunni asemel või lisaks?

Tekst ja fotod: Janet Laidla, Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi kuraator Küsimusi ja segadust tekitanud uus põhikooli ja gümnaasiumi õppekava rõõmustas muuseume vähemalt ühest aspektist – muuseumitund kui pea kohustuslik osa tänapäevasest üldharidusest oli seal oma koha leidnud. Uus õppekava väärtustab erinevate õppeainete põimimist ja teadmiste seostamist igapäevase eluga, mis muuseumidele, kus enamasti on tegemist temaatiliste…