Rahvusromantiliste maalide jälgedes

Reet Mark, omakultuuride osakonna juhataja 1914. aasta kevadel kirjutas Ants Laikmaa toonasele ERMi direktorile Oskar Kallasele: „…noormees on mu praeguste paremate tõotavamate jüngrite seast, üks terasem ja kallim – nimi ka Kallis – ja loob juba ilusaid asju Eesti stiilis – hüüan teda juba naljatades „Eesti Kallelaks”. /…/ Ja kui ta peaks omale muuseumis midagi…

Pühade asjade asine maailm

Anu Põldsam 1934. aasta 16. novembril ilmunud  Postimehest võib lugeda: „Tartu juudi kiriku rüüstaja tabati. Warastatud kraami warjajaks Tartu kellasepp. Reedel wõeti Tartus wahi alla August Allas, kes kindla elukohata, elas wiimasel ajal Tartus, Raekoja t. 75. Temale pannakse süüks sissetungimine Tartu juudi koguduse kirikusse, mis aset leidis 19. oktoobril ja kust ära wiidi mitmesuguseid…